Religion är ett problem

Läser i DN om den religiösa privatskolan (friskolan) Andreasgymnasiet och dess fördomsfulla undervisning. En skola som så uppenbart i sin undervisning bryter mot svensk lagstiftning borde omedelbart stängas. Så ser det dock inte ut att bli. Myndigheterna verkar sakna möjligheter att stänga skolan. Men i så fall borde väl skolan gå att åtala?

Som jag ser det är emellertid problemet större än så. Religiösa sekter startar skolor med målsättningen att sprida sina inskränkta åsikter. Att tro (Som Skolverket och andra myndigheter verkar göra) att de då ska följa den svenska läroplanen och de svenska lagarna är bara naivt. Taget tillsammans med den svenska lagstiftningen kring skolfrågor innebär detta att privatskole(friskole)reformen öppnat upp för diverse sekter att driva skolor på sitt eget sätt. I en marknadsanpassad skola (vilket privatskolereformen innebär) är det dock svårt att stoppa någon som vill starta undervisning, vilket klart har visat sig då fundamentalistsekter som Plymouthbröderna kan starta en skola. Därför bör hela skolsystemet återkommunaliseras alternativt förstatligas.

Det är inte bara i skolväsendet som religion kan vara problematiskt. Jag anser att det inte är en slump att fall med misskötsel av barn tycks vara vanligare i Småland. Jag tror att det har med religion och konservativ familjesyn att göra. En av de som agerat i fallet Louise, inte på för de barn som utsatts för övergrepp, utan för att angripa den som avslöjat övergreppen är Lars Adaktusson. Nu har denne också agerat i en fråga där en person med hans religion och tro har absolut noll trovärdighet, frågan om prostitution.

Jag tycker inte det finns någon anledning för media att släppa fram religiösa dårfinkar eller myndigheter i Sverige att finansiera religiösa dårfinkars skolor. Att de gör det beror bara på att man vill driva samhället i en konservativ riktning. Vilket skulle vara en farlig utveckling. Det räcker med att se på USA för att förstå vad det innebär om religiösa fundamentalister får inflytande.

Borgarmedia: SVD
Bloggat: Jinge, Kamferdroppar
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
 • Johan

  Varför har en person med Lars Adaktussons tro ”noll trovärdighet” i prostitutionsfrågan? Jag är inte särskilt kristen eller troende själv och håller inte med LA i sakfrågan, men jag har svårt att se varför inte kristna också kan diskutera prostitution med trovärdighet (i själva verket vet jag att flera som gör det). Dessutom anför ju inte LA några kristna eller religiösa argument i artikeln.

 • Anders_S

  Adaktusson tillhör ju inte direkt nån av de radikalare kyrkorna. Därför är hans trovärdighet låg.

 • Johan

  Uhm, så bara folk som tillhör radikala kyrkor har hög trovärdighet i prostitutionsfrågan? Nu hänger jag inte med, men jag anar guilt-by-association i mossen.

 • Charlie Darling

  Friskolor är långt ifrån ensamma om en negativ attityd mot homosexuella.
  Det är naivt att inte tro att liknande beklagligheter försigår i kommunala skolor också.
  Skillnaden är att friskolor faktiskt är ganska mycket mer kontrollerade och utsatta och därav flyter lättare saker som det här upp till ytan.
  Det borde finnas möjlighet för skolverket att utföra ekonomiska sanktioner både för kommunala och privata skolor som bryter mot skollagen.
  Dessutom borde ett överträdelser av den här sorten alltid leda till avskedan av den vuxna i skolan som vräkt av sig saken.

 • Anders_S

  Johan: Ja, högerfolk har i alla fall i mina ögon en lägre trovärdighet i de flesta frågor. Det gäller även högerkristna.

  Charlie: Jag är medveten om att fördomar finns överallt. Men det är bara bland friskolor fördomar mot homosexuella kan få aktivt stöd av en skolledning och undervisningen medvetet bryta mot svensk lag.

  Sen är jag inte överens med dig om att kontrollen av privatskolor med statliga bidrag skulle vara större än kontrollen av kommunala skolor. De senare står ju faktiskt under politisk kontroll permanent. Det gäller inte privata skolor som bara kontrolleras med stickprov vart 6 år.