SSU-kongressen

SSU lyckades trots allt välja en ordförande. Man valde den ena av två högerkandidater. Den kandidat, Jytte Guteland, som hade stöd av byråkratin blev vald. Som förväntat alltså.

I sammanhanget såg jag också att SSU bara redovisar 4000 medlemmar. 2001 redovisade man 21500. Den siffran var till stora delar fusk och väldigt uppblåst. Totalt har tydligen alla ungdomsorganisationer cirka 20 000 medlemmar. Exklusive Ung Vänster och Grön Ungdom som inte lyckats redovisa sitt medlemsantal på ett acceptabelt sätt. Jag skrev i ett tidigare inlägg om SSU att UV kunde ha cirka 5000 medlmmar. Jag tror nu att denna siffra måste justeras neråt ganska rejält.

Åter till SSU. Jag tror inte att valet av Jytte Guteland kommer att innebära någon förändring av SSU alls. Man kommer fortsätta att vara en organisation som går kräftgång och som saknar större politisk betydelse. Inga ideologiska frågor avgjorde valet av ordförande. Det var bara personfrågor, maktbegär och byråkratins grepp som avgjorde vem som valdes.

Borgarmedia: DN1, SVD1, SVD2
Bloggat: HBT-sossen, Jonas Morian, Jinge, Sjölander, Ulf Bjereld, Mullvaden
Andra bloggar om: , , ,