Bra att Vilks rondellhund visas

Föreningen Sekulära muslimer och tidskriften Minaret har nu bestämt sig för att visa Lars Vilks rondellhund som ju har en viss likhet med en Muhammedbild. Det är bra att så sker, för genom att göra detta motverkas det som kunde blivit följden, ökad islamofobi, av att olika konstföreningar och skolor stoppat utställningar av Vilks konst.

Borgarmedia: SVD1, EX, DN
Bloggat: Semus inbjudan, Upprörande konst, Muhammed och Lars Vilks
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • stengoogle

    enda möjligheten att komma tillrätta med mohammedfrågan är att alla och jag menar alla solidariserar sig med Wilk.
    Ett upprop borde startas