Polisen ställer till det

Polisen i Stockholm är verkligen klantig. En egenskap de delar med polisen i Malmö där polisen också ingripit lika klantigt mot fackliga aktioner. I Göteborg brukar polisen agera betydligt smartare. När Västerorts LS av SAC ordnade en blockad mot en arbetsplats i Stockholm ingrep polisen på arbetsgivarens sida i en facklig konflikt. Problemet med det är att polisen förmodligen inte har rätt att ingripa i fackliga konflikter.

Å andra sidan kanske polisen har svårt att skilja en facklig konflikt ordnad av en syndikalistiska fackförening från en demo ordnad av någon autonom organisation. Men det förändrar inget i den principiella frågan. Polisen kan faktiskt kolla upp vad det är som händer innan man agerar och orsakar problem. Innan man agerar på ett eventuellt olagligt och definitivt olämpligt sätt i en facklig konflikt.

Dessutom kan ju en facklig organisation kontakta polisen innan en aktion genomförs, så att missförstånd undviks. Vill man kunna agera fackligt, utan problem från ordningsmaktens sida, kan det ju vara bra att ha en viss dialog. En dialog som i förväg kan förebygga missförstånd och problem. Jag förstår inte varför en fackförening inte skulle kunna göra så.

När polisen agerade mot blockaden så gjorde man det med uppenbart övervåld och onödigt användande av pepparspray. Vilket i sig är oacceptabelt. Polisen i Stockholm borde lära sig av sina kollegor i Göteborg och i första hand lösa olika saker med hjälp av förhandlingar. Något som kräver tålamod. Lösning medelst förhandling och dialog är alltid att föredra framför våld. Det borde polisen i Stockholm tänka på.

Borgarmedia: DN
Bloggat: Petter, Redundans
Andra bloggar om: , , , , , , , ,