Köpenhamn och polisvåld

De svenska tidningarna beskriver händelserna i Köpenhamn på lite olika sätt. Läs gärna Kaj Raving och Petter som behandlar hur de svenska tindingarna inte är neutrala och inte ger en opartisk bild av det inträffade.

Oroligheter och kravaller i samband med demonstrationer är en komplicerad historia som det ofta kan vara problematiskt att förstå. Det kan som i Göteborg 2001 finnas en mängd olika anledningar till att bråk uppstår. Eller som i Köpenhamn igår, en väldigt enkel och samstämmig förklaring. Något som svenska tidningar delvis missar. Undantaget är DN som verkar ha förstått sammanhangen denna gång. Att kravallerna orsakades av en ovanligt korkad och brutal polisinsats.

Det hela liknar övergreppen från polisens sida i Göteborg 2001 på många sätt. Folk tvingades sitta hur länge som helt med händerna ihopknutna med buntband. Precis på samma sätt som skedde i Göteborg 2001. Också antalet gripna handlar om samma typ av siffror som i Göteborg.

I det stora hela verkar det som om den danska polisen numera agerar mycket våldsammare och inte försöker lösa saker med förhandlingar. En förändring i taktiken verkar ha skett efter att polisledningen i Köpenhamn förändrats och efter att Danmark fått sin reaktionära regering. Det är alltså förmodligen en förändrad politisk agenda som lett till den allt våldsammare polisen i Köpenhamn.

Borgarmedia: AB, SVD, Politiken1, Politiken2, DN
Andra bloggar om: , , , , , ,