Fri invandring – javisst!

Det finns ingen anledning att hindra människor att invandra till Europa eller Sverige. Men för att det ska vara möjligt i praktiken och för att de sociala framsteg som uppnåtts i Europa ska kunna försvaras krävs att arbetare och fackföreningar har möjlighet att agera.

Möjligheten att försvara de sociala framstegen har dock avsevärt försvårats av EU genom det domslut som kom i samband med Vaxholmsmålet. Det som krävs är öppna gränser och en respekt för kollektivavtal och arbetares rättigheter:

EN UTGÅNGSPUNKT VI HAR är att alla människor har samma rättigheter, oavsett var de är födda någonstans. En klassmässig politik i frågor om invandring och flyktingar kan inte utgå från den borgerliga staten och dess gränser. Vi förespråkar därför öppna gränser där alla har rätt och möjlighet att bosätta sig där hon eller han vill.

Men är det en realistisk politik? Nej, naturligtvis inte för dem som försvarar det kapitalistiska samhället. På samma sätt som det inte är ”realistiskt” att gå emot nedskärningar i den offentliga sektorn, att kämpa mot arbetslösheten, att stoppa miljöförstöringen eller att mätta världens svältande.
Bara för att nämna några saker som alltid utmålas som ”orealistiska” för att de stöter på det kapitalistiska samhällets begränsningar. Men det är inte öppna gränser eller jobb åt alla som är orealistiskt i sig.

DET ”OREALISTISKA” LIGGER i att dessa krav inte är förenliga med ett kapitalistiskt samhälle, ett samhälle där allting är varor, där produktionens enda drivkraft är mesta möjliga vinst och där rikedomarna innehas och kontrolleras av ett litet fåtal. Liksom när det gäller de andra frågorna måste något ge vika; antingen kraven på öppna gränser, mat åt alla, en bra offentlig service och så vidare eller kapitalismen.

För oss är det valet självklart: vi väljer människovärdet före kapitalismen.

Läs också:
Öppna Gränser och kollektivavtal
Liken i Medelhavet – om stängda gränser och öppna frågor
Vi förlorar alla på diskrimineringen
Debatt om rasism och integration

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders

  Du förespråkar alltså fri invandring till Sverige samt socialism.

  De socialistiska samhällen som skapats har haft stängda gränser för utvandring i syfte att hindra folk från att lämna landet.

  Hur ser Du på fri utvandring från ett Sverige, där socialismen förverkligats?

  Skall gränserna vara öppna för invandring – men stängda för utvandring?

 • Anders_S

  De stalinistiska samhällena var odemokratiska diktaturer. Därför hade de stängda gränser.

  Jag är för en värld utan gränser och av uppfattningen att socialism inte kan genomföras inom nationsstatens gränser. Så inga gränser alltså. Och inga nationer. (Detta är off-topic och jag vill inte ha mer diskussion detta här)

 • Nagajen

  Det är en mänsklig rättighet att bosätta sig var man vill, men man har ingen mänsklig rättighet att bli försörjd av andra.

 • Nagajen

  Det är inte utlänsk arbetskraft som skapar broblem, om de jobbar med de avtalsenliga löner, som gäller t.ex. i Sverige. Problem uppstår då våra politiker bjuder in okvalificerad arbetskraft och hela släkten att bli livslångt försörjda av skattebetalarna.

 • discedoce

  tycker snarare att en renodlad kapitalism skulle stödja obegränsad invandring. ju fler som kan arbeta, skapa jobb och pengar som möjligt, oavsett ursprung och åsikter, desto bättre? snarare för mycket inblandning av staten och bl.a. socialism som ska ”hjälpa” det egna samhället där politikerna allt för ofta numera faller för populistisk argumentation som slutar i att dem beskyller invandringen för det egna landets misslyckanden.

  nagajen: det är inte den okvalificerade arbetskraften i sig som är problemet, det är att svenska arbetsgivarna inte anställer dem. med dagens låsningseffekter (återigen någon som inte skulle funnits i ett mer kapitalistiskt samhälle) och fördomar så vågar dem inte anställa invandraren, som inte liknar företagsledaren, eller rekryteraren.. lika barn leka bäst, heter det ju. och därav följden att dem flesta företagsnystartarna är invandrare, man blir väl så illa tvungen.