Lagbrytarna Spotify får inte låta anställda jobba på natten

Den välkända musiksajten är inte bara en sajt för att kunna lyssna på musik. Det är också ett företag som bryter mot arbetstidslagen och också vägrar teckna kollektivavtal. Dessutom är det en tjänst som används av kriminella nätverk och gangstergäng för att tvätta pengar. Dvs göra svarta pengar till vita. Läs mer…

Allt svårare för Tesla

I Sverige har strejken och blockaderna mot Tesla nu pågått i en månad. Företaget kan inte ta in bilar via svenska hamnar. Deras laddningsstationer repareras inte och de får inte ut registreringsskyltar. Det fungerar så där. Arbete på de flesta av deras verkstäder har i de flesta fall fortsatt på grund av oorganiserade strejkbrytare. Läs mer…

Konflikten med Tesla är ingen strejk utan en blockad

IF Metall har utlyst en strejk på Tesla för att få till stånd ett kollektivavtal. Problemet med detta är att ingen som arbetar på Tesla, eller i alla fall nästan ingen, faktiskt strejkar. Många är troligen inte ens med i facket. Därför är det egentligen inte fråga om en strejk utan snarare frågan om en blockad där en massa andra fackföreningar gjort gemensam sak med IF Metall Läs mer…

Bekämpa gängen – återreglera arbetsmarknaden

De kriminella gängens största inkomstkälla är svartjobb och utnyttjande av underbetald arbetskraft. För att ta bort denna inkomstkälla från gängen måste systemet med upphandlingar i flera led upphöra. Systemet med underleverantörer i upp till sju led måste avskaffas. Läs mer…

Strejk i hamnarna uppskjuten för medlemsomröstning

På kvällen den 3 juli (måndag) mottog Svenska Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges Hamnar en skriftlig hemställan från medlarna avseende förslag till nytt kollektivavtal. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde senare under kvällen att budet var tillräckligt intressant för att underställas en ny medlemsomröstning. Läs mer…

Oegentligheter på Lisebergsbygge är ett systemfel

Liseberg har anlitat det stora byggföretaget NCC för bygget av Lisebergsbadet. Det är ett välrenommerat företag. Men problemet är att de i sin tur anlitat underleverantörer som i sin tur anlitat underleverantörer som ibland även de anlitat underleverantörer. Vid en genomförd kontroll fans det 58 olika företag på arbetsplatsen. Läs mer…

SVEKO lade sig platt för Almega

I stort sett inget av de krav som man lovade att driva i förhandlingarna har uppnåtts. Man har helt enkelt lagt sig platt för arbetsgivaren/Almega. Kravet på två ombord med säkerhetstjänst på resandetåg slopades redan när Seko:s ordförande för någon vecka sedan meddelade att man hade nedprioriterat kravet. Hon skyllde, utan att skämmas, på lokförarnas vilda strejk. Läs mer…

Årtusendets högsta vinstandel

Den 31 oktober lade Facken inom industrin – IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS-facket och Livs – fram sitt krav inför löneförhandlingarna. Grundat, som man sade, ”på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna” landade kravet 4,4 procent. Läs mer…

Vad var den svenska modellen?

Bör ”den svenska modellen” och Tage Erlanders socialdemokrati bli vänsterns nya föredöme? Samtidshistorikern Kjell Östberg granskar kritiskt ett begrepp och en epok som ofta missförstås. Läs mer…

Strejk vid företaget Tema Elektro AB

Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna) har sedan en tid tillbaka utan framgång förhandlat om att teckna kollektivavtal med företaget Tema Elektro AB i Blentarp utanför Sjöbo i Skåne. Företaget har visat sig omedgörligt och vill inte teckna kollektivavtal. Den 2 juni tvingades därför Elektrikerna varsla om stridsåtgärder. Läs mer…

Arbetarna på Zalandos lager kräver bättre villkor!

Arbetare på Zalandos lager i Stockholm övervakas, hindras från att prata med varandra och får inte sitta ned. Föräldrar får inte ens ha mobiltelefon så de kan nås om något händer deras barn. Läs mer…

Kapitalägarnas ökade makt och flexibla arbetare

”En glädjens dag”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, socialdemokrat och tidigare TCO-ordförande. Hon presenterar tre utredningar om hur lagstiftningen om anställningsskyddet ska förändras. ”Vi skapar en bättre balans”, säger hon, ”Det blir ökad rörlighet och flexibilitet.” Läs mer…

Tveksamma rekommendationer från MSC

MSC tycker att vi ska äta tonfisk från Abba (Orkla Foods) eller sushi på Sushi Yama restauranger. Detta då dessa företag enbart använder MSC-märkt tonfisk. Detta är en märklig rekommendation. Sushi Yama har anklagats för att utnyttja mongoliska gästarbetare och har tidigare vägrat teckna kollektivavtal. Läs mer…

Svek i LAS-frågan: Motståndet måste komma underifrån!

Centerns ordförande Annie Lööf sammanfattar glädjejublande vad det handlar om: ”Förändringarna kommer göra att företag får ökad flexibilitet genom förändringar i saklig grund och betydande undantag från turordningsregler för alla företag, även medelstora. All heder till IF Metall och Kommunal Läs mer…

Sex angrepp på anställningsskyddet

Det huvudavtal och den principöverenskommelse om att framföra krav på staten som slutits mellan Svenskt Näringsliv å ena sidan och facken PTK och IF Metall och Kommunal å den andra är en omfattande och rätt rörig bunt av juridisk avtalstext, Läs mer…