Allt tyder på republikansk president

Jag tror att både Hillary Clinton och Barack Obama kommer att få det mycket svårt att besegra John McCain i det amerikanska presidentvalet. För nu verkar det ju i stort sett klart att McCain blir det republikanska partiets presidentkandidat.

Chansen att en svart man eller en kvinna kan besegra en vit man i ett amerikanskt presidentval är minimal som jag ser det. Det hade kanske varit möjligt om republikanerna nominerat den tokreligiöse Mike Huckabee eller mormonen Mitt Romney.

Att uttala mitt stöd eller min sympati för någon av de borgerliga amerikanska kandidatena är mig dock främmande. Ingen kandiadat i det amerikanska presidentvalet företräder arbetare och fattiga. Alla företräder de rika, storföretagen och borgarklassen.

Att det är så beror på flera olika saker varav valsystemets konstruktion med exempelvis tvång på registrering är en av de viktigaste. En annan orsak är de amerikanska valens historia, där det förr krävdes bevis på läskunnighet. Något som skapade en tradition av att inte delta i valet bland fattigare befolkningsgrupper.

Bloggat: Badlands, Jinge,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, AB4
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Tänk på att McCain inte fick de religiösa gruppernas röster, de röster som gjorde att faktiskt W. Bush vann valet första gången. Jag tror faktiskt både Clinton och Obama har en bra chans, namnet Clinton är nästan legendariskt och hon är erfaren politiker medan Obama, ung och visionär. Det krävs nog mer än att man är en vit konservativ man för att vinna ett val 2008!

 • LOX

  Det finns många anledningar till varför det amerikanska systemet inte är demokratiskt i reel mening. Själv anser jag det relativt irrelevant vem som nu vinner eftersom det innebär kontinuitet i den amerikanska hållningen inom de flesta områden.

 • maxxx

  Hej,

  Orsaken att det inte finns klassbaserade partier i USA är flera. För det första har USA skapats av emigranter som kommit dit för att börja ett nytt liv, med en dröm om ett bättre liv än i Europa.

  Drömmen, eller idén om USA, är att alla individer som jobbar hårt kan få det bra. På den tiden var drömmen att man kunde få det bättre än i Europa. Jag skulle säga att den nog var sann fram tills 1960-talet, då välfärdsstaterna skapades i Väst. Till viss del gäller det än i dag. Att köpa hus eller bil är möjligt på ett helt annat sätt i USa för vanligt folk, eller tom fattiga människor.

  Men än i dag är det den tanken som styr amerikaners bild av sig själva och sitt samhälle. Tills viss del leder det till att många verkligen försöker, och de flesta lyckas rätt bra lyckas, till viss del att de som av olika skäl inte orkar eller får chansen faller i från. man får en minoritet som lever i misär.

  I Europa har folks identitet i långa tider varit kopplade till olika socioekonomiska och kulturella grupper där rörligheten dem emellan varit liten, eller i alla fall inte officielt uppmuntrats. Så har det varit sedan medeltiden. Man har haft sin plats i samhället, och de som legat i botten har kollektivt kämpat för att få större inflytande, såsom arbetarrörelsen.

  Synen på social mobilitet är alltså en viktig skillnad i mentalitet mellan Sverige och USA. I Sverige är ok att vara arbetare och säga att man vill ha större inflytande och mer resurser, inte att man visserligen är född arbetare men att man vill jobba upp sig och göra en klassresa till de övre regionerna. I USA är det precis tvärt om.

  Klassbaserade partier i Europa fungerar bara bra om man har en proportionerligt valsystem. Det är då olika klasser och intressegrupper garanteras poltiskt inflytande. Det bidrar också till ett klimat av politiskt kompromissane och alliansbyggande.

  Det har man i de flesta länder, med Storbritannien som undantag. I USA har man, liksom i Storbritannien, ett majoritetssystem, vilket skapar tvåpartisystem.

  Tvåpartisystem uppmuntrar inte direkt till den typ av intressegruppskompromissande som är typisk för ett land som Sverige.

  För egen del tror jag att Sverige är på väg mot en amerikansk utveckling. Det finns allt mindre kvar som binder oss samman i en gemensam föreställning om vad samhället är, eller hur det ska fungera. Den sociala rörligheten ökar kraftigt. Invandrargrupper och avfolkningsbygder på landet proletariseras, medan de som har turen att bo på orter med en bra arbetsmarknad ökar sin standard.

  Ekonomin liberaliseras, kulturen globaliseras.

  Samtidigt börjar vi, liksom i USA, få en allt rikare medelklass och en allt fattigare underklass under den vanliga arbetarklassen, som till skillnad från vanlig arbetarklass utmärks av extremt hög och långvarig arbetslöshet, kriminalitet, låg bildningsgrad, dysfunktionella familjer, droger och avsaknad av inflytande över politiska beslut. Man får ghetton.

  Och precis som Amnerika är vi nu också ett multikulturellt samhälle, med allla de utmaningar det medför för en gammal nationalstat som Sverige, präglad av idéer om fosterlandet, folkhemmet och ”typiskt svenskt”.

 • En tyst tänkare

  Själv tror jag att McCain kommer att göra något unikt: förlora tack vare att han är en vit man.

 • Maria

  Jag tror att antingen kommer Obama att vinna allt eller så kommer Clinton att göra det!

  Jag tror att Clinton skulle bli en bra president på många sätt! Jag tror att USA skulle behöva en kvinnliog president, inte bara för att hon är kvinna och att det skulle bli historiskt utan att hon verkar vara både skarp, interligent och hon har erfarenheten. Först så har hon varit USAs första dam i 8 år sedan har hon varit senator, hon har hållit på och medverkat inom politiken i en stor del av hennes liv!!

  Jag tror inte att någon av republikanerna kommer att vinna för de har trångsynt sätt att se på saker. De är mot abortlagen, för Irak kriget och ”struntar praktiskt taget i miljön”.