Vänstern och den islamska fundamentalismen

Efter att ha avslutat min serie om vänstern och antisemitism tänker jag ge mig in på att skriva en serie inlägg om vänstern och vänsterns inställning till islamister och muslimsk fundamentalism. Detta är betydligt mer problematiskt än när det gäller antisemitism. För när det gäller det senare är det, som jag anser mig ha visat i min artikelserie, så gott som obefintligt. Det är en liten och obetydlig underström hos den del debattörer i de stalinist/maoistiska idéströmningarna samt förekommer nån enstaka gång även i autonoma/anarkistiska miljöer.

Som sagt är det annorlunda när det gäller muslimsk fundamentalism. Detta beror, som jag ser det, framförallt på att det inom delar av vänstern inte görs skillnad på att man stöder rätten till att göra motstånd och att man stöder någonting politiskt. Denna distinktion kan vara svår att se även när den görs och den missas ofta av borgerliga debattörer. Det finns vänstergrupper som uttalat stöder vilken motståndsgrupp som helst i Irak, även på det politiska planet, främst genom att man inte skiljer på politiskt stöd och stöd för rättigheten att göra motstånd. Det finns också vänsterfolk och vänstergrupper som inte tar avstånd från självmordsbombningar mot civila mål och liknande, även om dessa är få.

Jag känner också till svenska vänstergrupper som utan skrupler samarbetar med Hamas. En sak är om palestinska vänstergrupper gör det, en annan sak är det om svenska vänstergrupper frivilligt gör det. Min serie artiklar ska i huvudsak handla om vänstern i västvärlden och endast i viss utsträckning om vänstern i den muslimska världen.

I motsats till borgeliga skribenter kan jag också skilja på olika strömningar inom vänstern och göra skillnad mellan dem. Denna brist hos högerskribenter gör att deras påståenden om en proislamsk fåra i vänstern oftast innebär kritik av fel grupper.

Lär mer:
Reza Chitsaz, Den avslöjande debatten
Gilbert Achcar, Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen
Farooq Sulehria, Politiska islams uppkomst
Tio verkliga hot

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, AB1, AB2,
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements
 • Jag håller med om att detta problem är mycket större än den föregivna antisemitismen.

 • Låter inte uttrycket ”den islamska fundamentalismen” ganska kategoriskt, som om det bara funnes en enda och klart entydig riktning som man kan kalla fundamentalism? Kan man likställa afghanska talibaner modell år 2000 med libanesiska hitzbollah modell 2008 exempelvis? Eller med Hamas, eller Muslimska Brödraskapet i Egypten etc etc. Eller är talibaner 2008 av samma skrot och korn som 2000 års män? Måste man inte ta varje eländeshärd för sig?

 • Anders_S

  Björn: Visst är det så. Det var meningen. Frågan är om Hizbollah ens är att anse som islamsk fundamentalism. Men det är frågor jag ska återkomma till i serien. (Så jag vill inte ha en diskussion om Hizbollahs karaktär här, det kommer nog möjlighet till det så småningom)

 • Gustav

  Just fundamentalism som sådan är väl ändå ett relativt entydigt begrepp, oavsett religion? Det gäller ju oavsett om det är extrema mormoner, kalvinister, muslimer, sikher, judar eller vad man vill? En person som tror blint på skriften eller på en viss form av uttolkare, utan strävan efter något meningsutbyte eller andra intryck och med en bestämd motvilja till all förändring av trossatser över tid – det är en fundamentalist. De behöver inte vara aggressiva eller utåtriktade, dock. Islamistinfluerade politiker som kan tänka sig att anpassa tron efter tiden men försöker behålla någon slags andemening, som exempelvis turkiska AK verkar göra ibland, är väl t ex inte att betitla som fundamentalister. Vissa delar av den amerikanska kristenheten är klart fundamentalistiska, liksom en del spridda, liknande rörelser i Europa.

  Det är lite knivigt, men inte desto mindre intressant. Ser fram emot att läsa den här serien!

 • Pingback: Jinges web och fotoblogg - oberoende v‰nster, politik, mellanˆstern, sverige, mediekritik, foto, regeringen, tidningar, bˆcker » Obama, en ny Kennedy?()

 • Vänstern och den islamistiska fundamentalismen? Vad är problemet?
  Allt sedan Khomeini gjorde den omtalade revolutionen mot Shahens Iran har det talats om fundamentalism. Ja fundamentalismen har alltid funnits och har varit en del i det samlade motståndet mot västerlandets imperialism och kolonialvälde.
  När revolutionen har varit på tapeten har de grupper som i väst stött dem alltid försökt utröna vad det har för ideologi, vad de vill med sitt motstånd mot vårat ”civiliserade” samhälle, mot våra erövringskrig osv. Inte brydde vi oss om vad för religiös fanatism eller vad för ideologi som stod bakom motståndsrörelserna under andra världskriget, det viktiga var ju att de gjorde motstånd mot en ockupant, inte vad de hade för ideologi eller religiös fundamentalism.
  Den upphaussade stämning mot just den islamistiska fundamentalismen är för västmakterna och dess lydregimer, perfekt splittringspolitik mot det allmänna motståndet mot en ockupant eller dess lydregim. Islamistisk fundamentalism är i detta bemärkande perfekt att använda när man vill degradera en motståndare som ju ofta är en muslim.

  Men varför fick inte ordet samma slagkraft när Bosnienmuslimer gjorde motstånd mot sina serbiska motståndare, varför använde inte USA eller vi andra detta nedsättande ord mot motståndet? Nej för Bosnienmuslimerna var på vår sida, de var våra motståndare mot Rysslands och det nya Stor Serbiens hegemonisträvanden.

 • Knut

  Jag håller med Björn. Att endast skriva ”islamsk fundamentalism” utan att definiera det närmare är väldigt problematiskt eftersom man då inte gör skillnad mellan olika grupper. Detsamma gäller när man svänger sig med uttryck som ”islamism” i dess olika grammatiska former.

  Spännvidden mellan olika politiska grupperingar som influeras av islam är precis lika bred som den inom kristendomen, där vi har allting ifrån Kristdemokrater till nazikristna Aryan Nations. Om du ska komma någonvart med de här inläggen så är det av yttersta vikt att du definierar begreppen du använder dig av.

  Att vänstern skulle samarbeta med ”islamiska fundamentalister” kan knappast vara något att höja på ögonbrynen åt, eftersom det i de flesta muslimska länderna är just den (vanligtvis förtryckta) islamistiska rörelsen som är den starkaste oppositionsgrupperingen som kräver demokrati, där Egypten är ett exempel.

  För att parafrasera dig själv så hoppas jag verkligen att du, i motsats till borgerliga skribenter, kan skilja på olika strömningar inom islamiska grupperingar och göra skillnad mellan dem.

 • Anders_S

  Kjell: Det allvarligaste problemet är att de brukar döda oss i vänstern. Vi har medlemmar i Palestina. De riskerar att bli dödade av Hamas-folk. Det är ett problem som jag ser det.

  Kheomeiniregimen mördade socialister på lpöpande band (hela fjärde internationalens sektion utplånades, med benägen hjälp från stalinisterna i Tudeh-partiet).

  Våra kamrater i Pakistan mottar ständigt nya hot från islamister. OSV.

  Terrordåd mot civila mål innebär flera saker. Man skapar ett omöjligt klimat för folk att leva vettigt i. Man kastar bort möjligheter till internationellt stöd. Man dödar oskyldiga. Man minskar kraften i motstånd mot förtryckare. OSV.

  Det finns många problem.

  Sen används ordet naturligtvis av islamofober på ett sätt som är avsett att gör just det skriver om. Men dte förändrar inte det faktum att religion är ett problem och att fundamentalistiska religion är ett ännu större problem.

 • Anders_S

  Knut: ja, att vänstern i många länder samarbetar med fundamentalister är förståeligt. Bara man är medveten om att de kommer att vända vapnen mot vänstern när de nuvarande motståndarna besegrats.

  Att vi i vänstern i väst gör det är onödigt. Vi bör ge vårt stöd åt vänstern i de aktuella länderna, sålunda åt Libanons kommunistparti och med dem allierade andra vänstergrupper i där (som Fjärde Internationalens medlemsorganisation och vissa palestinska organsiationer), de vänstergrupper som finns i Egypten, vänstern i Iran (oftast i form av kämpande arbetare), fria fackföreningar i Irak, vänstern i Afghanistan (RAWA exempelvis) och vänstern i Pakistan (LPP).

  Det finns ingen anledning att vi inom den svenska eller västliga vänstern ska ge stöd till religiösa fundamentalister.

 • Knut

  Bara man är medveten om att de kommer att vända vapnen mot vänstern när de nuvarande motståndarna besegrats.

  Fast det är ju inget annat än fördomsfulla spekulationer från din sida, och andas en stor dos av islamofobi.

  Du utgår från ett västerländskt perspektiv där religiös fundamentalism framstår som ickekompatibelt med ”vänster” eller ”höger” för den delen. Men om du utgår ifrån vad många islamiska fundamentalister själva skriver om saken så kommer du märka att det är en grov förenkling. En del islamska grupperingar, exempelvis i Egypten, är till exempelt radikalt vänster i vissa ekonomiska frågor, medan man lutar mer åt konservativ höger i vissa sociala frågor.

  Hela din förenklade uppdelning av ”höger” och ”vänster” fungerar inte, utan tyder på en viss okunskap gällande den ideologiska utvecklingen hos stora muslimskt fundamentalistiska grupper. Du har faktiskt en rätt fördomsfull syn på ”religiösa fundamentalister” då du buntar ihop dem till en grå massa, utan att ta hänsyn till vad som särskiljer grupperna. I det avseendet påminner du faktiskt en hel del om Gudmundsson.

  Det finns ingen anledning att vi inom den svenska eller västliga vänstern ska ge stöd till religiösa fundamentalister.

  Om de islamiska organisationerna är den starkaste oppositionen som ropar efter demokrati så ska vi alltså inte stödja dem? Det låter väldigt märkligt.

 • Om socialister blir mördade är väl för att de är motståndare mot islamisternas revolution. Det sker även i revolutioner där socialister är framträdande och då dödas religiösa som är motståndare.

  Den så kallade vänstern måste se och ta del av den pågående revolution eller uppror mot de besuttna. Om sedan rörelsens ledare är religiösa eller socialister är en andrahandsfråga, motståndet att leda folket mot makten är det primära.

 • Anders_S

  Att islamska fundamentalister vänder sig mot vänstern vet vi. Man utraderade vänstern i Iran. Talibanerna vändes ig mot vänstern i afghanistan. I Palestina skulle vi bli dödade om vi framträddee öppet. Av Hamas. Så det är knappast nåt påhitt.

  Nej, Knut och Kjell. Jag anser inte att vänster ska ge stöd åt borgerliga rörelseer. Det är och har alltid varit en felaktig linje som härstammar från den stalinistiska/maoistiska traditionen och som leder till stöd till oacceptabla organisationer och för oacceptabla metoder.

  Min syn är densmma som exempelvis Andreas Malm. Det är nog magstarkt att kalla mig och Andreas för samma sak som Gudmundson.

 • Knut

  Jag anser inte att vänster ska ge stöd åt borgerliga rörelseer.

  Fast där har du begått misstaget att kategorisera alla islamistiska rörelser som ”borgerliga”, vilket tyder på en hel del okunskap. Visst är det bekvämt med etiketterna ”höger” och ”vänster” men de är inte helt passande i alla kontexter. Ta till exempel tidiga Sayyid Qutb, där islam i hans Social Justice in Islam skulle stå för en garant för mänskliga rättigheter och social och ekonomisk rättvisa. På det planet kan han närmast liknas en gammal sosse. Men däremot var han mer konservativ i sociala och familjefrågor. Eller varför inte Shariatis syntes där islam kunde förenas med marxism och existensialism?

  Det är också häpnadsväckande att du skulle döma ut det Muslimska Brödraskapet, Egyptens största demokratiska opposition till Mubarakregimen, som ”borgerlig” och därmed inte förtjäna vänsterns stöd. Att sedan så så långt som att hävda att det Egyptiska Muslimska Brödraskapet skulle ägna sig åt en utrensning av vänstermänniskor om det någonsin skulle hållas öppna, fria och demokratiska val i Egypten är inte bara felaktigt, utan stinker fullkomligt av en islamofobi värdig Gudmundsson.

  Analysen blir helt uppåt väggarna om man inte förmår att särskilja mellan olika former av islamistiska rörelser genom dels en oförmåga att definiera begreppen, och dels en fördomsfull syn på muslimer i stort.

 • Anders_S

  Knut: jag har inte pratat om Muslimska brödraskapet. Jag har inte karaktärtsierat dem , hamas elelr Hizbollah på något sätt. Men jag anser inte att vi ska stödja dem. Jag anser inte att man ska stöd religiöst baserade rörelser oavsett. Det finns en vänster i Egypten. Det är bättre att vänstern stöder denna än att vi ger stöd till Muslimska Brödraskapet.

  Nej jag anser inte att vänstern ska stödja nån shariasyntes etc. Inte heller anser jag att sossar är vänster. Min åsikt är att dina ståndpunkter leder fel och jag komemr att skriva fler inlägg om varför. Men du är en bra illlustration till att detta är ett större problem inom vänstern än vad antisemitism är.

  Ochm hej, jag definierar ingenting i ovanstånde kommentar. Jag säger att vi inte ska stödja borgerliga rörelser. Det står ingenstans att detta skulle vara detsmma som islamistiska rörelser. Du läser som en kratta Knut.

  Men jag anser inte vi inte ska ge stöd till några religiöst baserade rörelser överhuvudtaget. Utöver att vi inte ska ge stöd till borgeliga rörelser.

 • Knut

  jag har inte pratat om Muslimska brödraskapet.

  Jag vet. Det är det som är så problematiskt, att du inte ens ser till dem när du talar om islamism och fundamentalistisk islam. Det är en av de stora bristerna i din definition.

  Nej jag anser inte att vänstern ska stödja nån shariasyntes etc.

  jag är ledsen, men det här är bara ett tecken på att du inte är så värst vidare påläst vad gäller islam. Det handlar inte om en sharia-syntes. Han hette Shariati.

  Jag säger att vi inte ska stödja borgerliga rörelser. Det står ingenstans att detta skulle vara detsmma som islamistiska rörelser. Du läser som en kratta Knut.

  Men varför väljer du att skriva att vänstern inte ska ge stöd till ”borgerliga rörelser” i ett inlägg som handlar om islamistiska rörelser? Det ger intrycket av att du anser att islamistiska rörelser är borgerliga till sin karaktär. Jag må vara dålig på att läsa, men du skriver i sådana fall som Stevie Wonder.

  Med andra ord så bör inte vänstern stödja rörelser, som definierar sig själva utifrån religion, som kämpar för demokrati mot totalitära regimer? Gäller det att vänstern inte bör stödja befrielseteologin i Latinamerika? Du hade till exempel inte stött Oscar Romero i hans kamp mot högerfascisterna i El Salvador? Munkarna som protesterar mot förtryckarregimen i Burma förtjänar inte vänsterns stöd? Jag vet inte vilken vänster du påstår dig tillhöra, men den tycks ha gjort avkall på allt vad solidaritet innebär.

 • Anders_S

  Knut:

  Nej jag gav inget stöd till Romero. Jag och vi gav stöd till FMLN. Det hindrar inte att Romero gjorde bra saker.

  Nej vi ska inte ge stöd till befrielsteologin. Men den kan gärna ge stöd till vänstern (exempelvis som min kristna kamrat Heloisa Helena)

  Nej, vi ska inte ge stöd till muslimska rörelser (oavett om de är islaimster, fundamentalister etc). De får gärna ge stöd till vänsterkrav och vänstern.

  Nej, vi ska inte ge stöd til munkarna. Vi ska säga att vi tycker deras kamp är riktig, men nåt politiskt eller ekonomiskt stöd ska de inte få. Detsamm gäller Dalai Lama för den delen.

  Jag och den rörelse jag tillhör skiljer på olika former av stöd. Dvs vi kan stödja rörelsers rätt att gör motstånd, tycka att det är rätt och riktigt, men vägra ge någon from av politiskt eller ekonomsikt stöd till dessa rörelser. För att de är religiöst grundade, borgerliga eller nåt annat. Där finns en skillnad mellan oss i Fjärde Internationalen och ni från stalinistiskt/maoistisk tradition. Vi kan anse att Romero hade rätt i sin kamp, men vi ska inte ge stöd till kyrkan för det. Det samma gäller muslimska organisationer.

  Shariati – liten lätt felstavning där – inte mer än så. Nej jag är ingen kännare av islam. Men det behövs inte. Med min inställning är det klart vilka man ska ge stöd och vilka man inte ska ge stöd ändå.

 • Knut

  Nej jag är ingen kännare av islam. Men det behövs inte.

  Med andra ord så vänder du dig från något du inte känner till? Märklig inställning. Sedan tror jag inte att det handlar om någon enkel felstavning i fallet med Shariati.

  Där finns en skillnad mellan oss i Fjärde Internationalen och ni från stalinistiskt/maoistisk tradition.

  Vänta nu lite grann, nu påstår du en hel del saker om mig som du faktiskt inte har någon aning om.

  Jag tycker bara att det är så märkligt att du, som berömmer dig själv för din förmåga att särskilja mellan olika vänstergrupperingar, är totalt oförmögen att göra detsamma när det gäller muslimer. Istället bahandlas islamister som en grå, enhetlig massa, som är oförmögen att utvecklas ideologiskt. Det här är tyvärr en klassisk islamofobisk stereotyp, och i det här fallet är du inte bättre än Gudmundsson och hans anhang.

  Att vägra ge grupper som kämpar för demokrati på grund av de (enligt dig, men inte nödvändigtvis enligt deras självdefinition) inte är vänster känns väldigt sekteristiskt. Jag själv är vänster, men skulle definitivt inte ha några problem med att stödja en högergrupp som kämpar mot en förtryckarregim.

 • Jag stöder Tibets motståndskamp om den är höger eller vänster har ingen betydelse. Alla folks motstånd mot ockupation har mitt fulla stöd. Hur skulle det se ut om vi började med att kontrollera dess ledare om de är värda att stödja? Är motståndet i Irak vänster eller höger? Skall vi stödja befrielsekampen i Irak om den är vänster men inte om den är höger, befängt eller hur.

 • Tycker dessutom att Knut har många poänger om din analys om den islamiska fundamentalismen, jag håller med det mesta!

 • Anders_S

  Kjell: Som sagt. Ni (du och Knut) klarar inte att se skillnad på olika typer av stöd. Därför hamnar ni hela tiden fel. Det är ett maoistiskt/stalinistiskt problem. Detta oavsett om ni är maoister/stalinister idag eller inte. Och därmed ett problem för den svenska vänstern.

  Jag kan alltså anse att Hamas kamp är riktig och ge stöd till deras rätt att bedriva dena kamp. Samtidigt som jag vägra ge dem politiskt och ekonomiskt stöd. Ni kan inte göra den skillanden. Och därmed är ni ett problem för vänstern, som exempelvis hindrar uppbygget av en effektiv solidaritetsrörelse med Irak. Samma sammanblandning gör också borgeliga kritiker av vänstern. Men det är alltså vänsterns eget fel till viss mån. Något som ni visar med all tydlighet.

  Dessutom har ni ingen aning om jag kan se skillnad på olika typer av islamister eller inte. Det är något jag ska skriva om senare i min serie om vänstern och islamsk fundamentalism. Se min serie om antisemitism och vänstern för att se hur jag ungefär kommer att göra.

 • Knut

  Dessutom har ni ingen aning om jag kan se skillnad på olika typer av islamister eller inte.

  Jag når bara mina slutsatser utifrån vad du hittills har skrivit. Och än så länge är jag inte imponerad. Hittills har jag bara sett en kollektivisering av muslimer och islamister som stämmer väl överens med islamofobiska stereotyper. Jag hoppas på mer genomtänkta resonemang i framtiden, annat än luddigt trams om maoism/stalinism.

  Kjell har en poäng i hans resonemang om ens stöd av antikolinialism och ockupation ska hänga på om motståndsrörelsen är höger eller vänster. En effektiv solidaritetsrörelse med Irak kan knappast hjälpas genom den trångsynta sekterism som Svensson hittills har givit prov på.

 • Tompa

  Är ni helt tappade bakom flötet här inne,, stödja fundamentalistiska islamiska rörelser som kämpar för demokrati ??

  Dom kämpar för att få makten och sedan avskaffa demokratin i samma andetag. Det förtryck människorna i arab diktaturerna lever i idag kommer te sig ganska okej jämfört med dom inskräkningar i livet det kommer innebära för befolkningen när dessa galen pannor tagit makten.

  Dom första huvuden som kommer rulla efter att dom tagit makten är också dom som hjälpt dom dvs Vänsterorganisationer och andra rörelser.

  När det gäller larviga jämförelser som kriget i fd jugoslavien och bosnien som nämnts är inte jämförbart med Afganistan och Irak, största skillnaden är ju att i Bosnien så svarade inte Bosnierna med att spränga sig i luften i parti och minut efter att Serberna kapitulerat ur bosnien.

  Man drar allt för ofta historiska aspekter som ursäkt för Isalmisk extremism och, detta till trots att stora delar av jorden har en hård och våldsam historia, Hatet i östra Europa skulle med den retoriken vara ofantligt mot Ryssland, tyskarna skulle få passa sig jävligt noga och så vidare ni vet vart jag vill komma.

  Problemet är att Islamisk extremism utpekar sig själva som offer, förtryckar regimerna som styr i arabländerna är mkt duktiga på att vända hatet som gror när länderna släpar efter mot väst för att slippa eget ansvar.

  Mkt av dilemat liger i den kultur som vuxit fram i arabvärden nämligen den arabiska nationalisten, rassismen i vissa länder mot människor som är olik tänkade och ser anorlunda ut är så djup att 30 talets Tyskland funkar bäst som jämförelse, tex Saudi arabien.

  Vänstern på hemma plan avskyr nationalism man agerar mot demostranter när nationalistika manifestationer äger rum på hemma plan, men när det kommer till Islam så är man plötsligt stöder man ultra Arab nationalistiska ideologier som är lika antisemitiska som någonsin Nazi Tyskland var.
  Att stödja exempelvis hamas blir ju ett dilema.
  Man vill hjälpa det man tycker är ett förtryckt folk i form av palestinierna genom att stödja en organisation som inte bara dödar kvinnor och barn utan även har på sitt politiska program att döda varenda Jude på arabiska halvön och utplåna staten Israel.

  Genom att Hamas aktift arbetar för att inte alls uppnå ngn fred med israel, utan i själva verket får näring av konflikten och kan fortsätta mot sitt slut mål så länge en brinande konflikt äger rum, så skjuter sig varje vänsterorganisationer som stödjer dessa sig rejällt i foten.

  Man medverkar inte bara till att säkerställa att det palestinska folkets lidande fortsätter ochman stödjer och framkommsten av ett framtida stor krig i regionen.

  Islamismen bygger mycket i grund och botten att den arabiska nationalisten i kombination med att man ser islam och dess utövare som en överlägsen skara resten av individerna och religos inriktningarna blandat med romantisering av forna stor Kalifat.

  Med den ideologin ser man sig som dom som ska dominera jorden Islam betyder underkastelse och resten av värden ska genom dessa organisationers ögon underkasta sig den rätta vägen och Islamiseras eller gå under och värdsharia ska råda.

  Man kan inte förlika sig med att många väst länder har varit mer framgångs rika på så många plan och att väst värderingar även attraherat och förlett Muslimer, därför e väst den stora satan som måste krossas.

  Som dom övermänn utsända av Alha som man anser sig vara ska man uppfinna hjulet på nytt istället för att använda hjul som bevisligen snurrar helt okej.

  Att många av dom bosktavligen ens är i livet pågrund av uppfinningar och medecin från satan staterna i Väst och dom sk judarna gör det ju bara tragekomiskt.

  Man snackar mkt om islamofobi inte så mkt om den totala fobi för i princip allt som inte är koranen ala 600-talet style som råder i Islamistiska kretsar och göder deras hat.

  Ser inget ädelt av dom vänseter rörelser som stödjer dessa rörelser, är ett hån mot komande generationer att vänster rörelser aktift stödjer dessa krafter.