Några förslag till järnvägsutbyggnad

Det viktigaste ur miljösynpunkt är att se till att alla storstadsområden har en bra och välfungerande pendeltågstrafik. I Stockholm finns det trafik, men den hämmas av kapacitetsproblem i centrum. Detta är ganska enkelt att lösa om man är lite innovativ och tänker i nya banor så att säga. Kortfattat kan man säga följande:

 1. Alla pendeltåg behöver inte gå till Stockholms central
 2. Man kan utnyttja gamla järnvägsreservat och gamla järnvägssträckningar till kollektivtrafik med betydligt lägre investeringar än för helt nya sträckningar

I Göteborg kan man inte säga att det finns en fungerande pendeltågstrafik. Endast på två järnvägar utav fem som idag sträcker sig från Göteborg finns pendeltåg. På den ena av dessa sträckninagr, österut mot Alingsås är det kapacitetsproblem. I Göteborg krävs betydligt större åtgärder än i Stockholm för att det hela ska bli bra. Men även där kanske man borde inse att alla pendeltåg inte behöver gå till Centralen. Lite kortfattat så behöver följande göras i Göteborg:

 1. Dubbelspår på samtliga linjer inklusive hamnbanan
 2. Ny hamnbana byggs och den nuvarande används till pendeltåg
 3. Dubbelspårsutbyggnaden mot Landvetters flygplats och Borås görs som höghastighetsjärnväg, som en del av Götalandsbanan
 4. För att avlasta sträckningen Göteborg – Herrljunga byggs också dubbelspår Borås-Herrljunga
 5. Alla pendeltåg behöver inte gå till Göteborg C

I Malmöområdet fungera så vitt jag förstår pendeltågstrafiken hyfsat även om förbättringar säkerligen kan göras där också.

När det gäller utbyggnad av höghastighetsjärnvägar bör Götalandsbanan byggas liksom en bana från Oslo till Köpenhamn. Utbyggnaden mellan Göteborg och Malmö bör väl snart vara klar hoppas jag (inom en tioårsperiod) och sen behövs ju också en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö.

Intressant?
Bloggat: Alliansfritt, Monica Green,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • David

  I Malmöområdet är problemet inte järnvägarna i sig utan att tågen är underdimensionerade och att person- och godstrafiken måste slåss om utrymmet samtidigt. Hade man satt in dubbeldäckare såsom i Paris RER över Öresundsbron samt skippat en del stopp på pågatågsnätet hade mycket vunnits.

  Göteborg är det riktigt stora problemet, för där finns mycket dåligt utbyggd kollektivtrafik i jämförelse med Stockholm och Malmö-området. Ska hamnen expandera måste man bygga ut Marieholmsbron över älven till dubbelspår snarast. Just pendeltågen mot Alingsås vill man lösa med en utbyggnad till fyrspår istället för dagens dubbelspår med två spår dedikerade till pendeltåg och godståg dvs långsamtgående trafik, men där har Lerums kommun satt sig emot en utbyggnad och med det kommunala planmonopolet som råder så verkar man inte komma längre än så.

 • Anders_S

  David: Problemet med Lerums kommun kan man just lösa genom att man istället bygger dubbelspår Göteborg-Borås-Herrljunga. Då kan man låta en del trafik gå den vägen.

  Ett annat sätt att lätta upp trycket på Alingsåssträckningen är att återskapa Västgötabanan och en del regionaltrafik skulle kunna gå den vägen upp till Skaraborg.

 • Pingback: Omoderna näringslivsföreträdare | Svensson()

 • Pingback: Framtid på räls()

 • Pingback: Usel utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm | Svensson()