Dynastier – familjen Wallenberg

Dynastiernas dynasti bland de svenska finansfamiljerna, familjen Wallenberg, som är inne på sin femte generation är den enda svenska finansfamilj som nämns i boken Dynastier, världens mäktigaste familjeföretag av David S. Landes:

Ta exempelvis wallenbergarna, Sverige ledande finansfamilj. De börjades som bankirer, med Stockholms Enskilda Bank, som grundades 1856 av André Oscar Wallenberg. Med den som bas gav de sig på industrin, de grundade eller förvärvade en rad av landets ledande multinationella företag: ASEA, Electrolux, Ericsson, Saab-Scania, SKF, Stora. I slutet av 1900-talet stod dessa företag för cirka 40 procent av det svenska exportvärdet. Wallenbergarna behöver nödvändigtvis inte ha stora aktieinnehav i dessa bolag, men tack vare systemet med aktier med olika röstvärde sitetr de oftast med röstmajoriteten. För den brittisk tidskriften The Economist är familjen Wallenberg enastående bland Europas industridynastier, med sina fem generationer av ytterst framgångsrika företagare. Enligt familjehistorikern David Bartal rör det sig om en familj av japanskt snitt, Europas mäktigaste i sitt slag, diskretare än Agnelli och rikare än Rothschild. Lägger man samman försäljningssiffrorna för företagen i Wallenberggruppen under slutet av nittonhundratalet får man en summa som överstiger nittio miljarder dollar om året, det är mer än British Petroleum, IBM och General Electric kan visa upp. Men letar man efter ”Wallenberg AB” blir man besviken. Diskretionen främst.

Familjen Wallenberg är den enda svenska finansdynasti som nämns i boken. Dock inte med ett eget kapitel på samma sätt som Rothschild, Baring, Ford, Guggenheim, Agnelli, Morgan, Toyoda, Rockefeller, Guggenheim och en del andra.

Det är möjligt och troligt att Wallenbergs är Europas mäktigaste finansfamilj. Inte den familj som har de rikaste individerna, utan den familj som kontrollerar störst förmögenhet i form av företag och styr över flest människor.

Stockholms Enskilda Bank grundades, som Landes skrev, av A. O. Wallenberg (1816-1886) år 1856. Samtidigt som han var bankman hade han också stort inflytande på banklagstiftningen då han var ledamot av borgarståndet och senare av första kammaren samt ledamot i riksdagens bankutskott. Men det var under nästa generationen som familjen tog steget till att bli den mest inflytelserika finansfamiljen i Sverige. Knut Agathon Wallenberg (1853-1938) blev VD i banken 1886 och var direktionens ordförande 1911-1938. I Hammarskiölds (av vanligt folk kallad Hungerskiöld) regering var han utrikesminister. KA Wallenberg och hans fru Alice var de som lade grunden till den stiftelse, K & A Wallenbergs stiftelse som är centrum i familjen maktutövning vid sidan av investmentbolaget Investor i vilket stiftelsen kontrollerar % av rösterna. Brodern Gustaf Wallenberg (1863-1937) var verksam i banken, tillika skeppsredare samt ledamot av andra kammaren 1900-1906. Därefter blev han diplomat i bl.a. Peking och Tokyo. Han sonson Raoul Wallenberg (1912-1947?) är kanske den vid sidan av industrimännen mest kände familjemedlemmen. Oscar Wallenberg (1872-1939) blev efter verksamhet i banken direktör i det svenska tobaksmonopolet. Axel Wallenberg (1874-1963), en annan bror, var 1921-1926 svensk minister i Washington. Han byggde upp en egen företagsgrupp och hans dotter Ingegerd gifte sig med Ragnar Söderberg i finansdynastin Söderberg. Han sondöttrar Caroline och Madeleine kom att gifta sig med Winston Håkanson respektive Edvard von Horn, en av Kinneviksfamiljerna.

Men den i A.O Wallenbergs stora barnaskara som kom att betyda mest för uppbygget av famlijens imperium var Marcus Wallenberg (1864-1943), Häradshövdingen kallad. 1911 blev han direktör i banken. Han hade inga folkvalda politisk poster, men kom istället att representera Sverige vid diverse internationella förhandlingar, såsom fredsförhandlingarna 1919 och som medlem av Nationernas Förbunds finanskommitté 1920-30. Marcus I var den som byggde upp kontrollen över en stor del av den svenska industrin och företag som Separator (idag DeLaval och kontrollerat av Tetra Laval och familjen Rausing). ASEA, Atlas-Copco etc. På olika sätt skaffade familjen sig också kontroll över skogsföretag och stålföretag. Marcus I var också initiativtagaren till Skattebetalarnas Förening och Svenska Bankföreningen.

Nästa generation, den tredje dominerades av sönerna till Marcus I, Jacob Wallenberg (1892-1980) och Marcus Wallenberg (1899-1982). Efter att bägge i tur och ordning varit VD och styrelseordförande i Stockholms Enskilda Bank kom de två bröderna att ha en viss arbetsdelning. Jacob Wallenberg var en av de ledande vid rekonstruktionen av Svenska Tändsticks AB (STAB) efter Kreugerkraschen 1932 och kom att ägan mycket tid åt detta bolag (idag Swedish Match). Marcus Wallenberg II tog för sin del ansvar för rekonstruktionen av Ericsson (då L.M. Ericsson) efter Kreugerkraschen och kom att ägna sig mycket åt det företaget. Internationellt delade de två bröderna på jobbet som så att Jacob tog hand om familjens tyska affärer och Marcus de engelska. De tog bägge del i olika svenska delegationer som förhandlade med dess olika länder i diverse sammanhang. I samband med andra världskriget hamnade familjen också i konflikt med dem US-amerikanska staten då man agerat bulvaner åt Robert Bosch AG för att försöka rädda dess amerikanska dotterbolag åt de tidigare ägarna. Marcus Wallenberg hann emellertid innan han dog att vara med om sammanslagningen mellan Stockholms Enskild Bank och Skandinaviska Banken. till den bank som idag heter SEB.

Den fjärde generationen representerades av Marc Wallenberg (1924-1971) som 1958 blev direktör i banken. Han begicks dock självmord och istället blev det lillebror Peter Wallenberg (1926-) som fick ta över familjens intressen. Under hans tid genomgick familjens ägande stora förändringar. Förändringar som fortsatt under den femte generationen, än så länge främst representerad av Marcs son Marcus Wallenberg (1956-) och Peters son Jacob Wallenberg (1956-), bägge två årsbarn med undertecknad. Under senare år har även Jacobs bror Peter Wallenberg (1959-) och Marcus bror Axel Wallenberg (1958-) blivit aktiv i familjens intresseföretag och stiftelser.

Unde de tre senaste generationerna har familjen dessutom använt sig av en rad lojala direktörer för att kontrollera alla företag man dominerat. Under 1970-talet och 1980-talet var det såna män som Curt Nicolin i ASEA, Lennart Johansson på SKF (far till Volvos nuvarande chef Leif Johansson), Peder Bonde, kusin till Marc och Peter, Jacob Palmstierna (också kusin till Marc och Peter). Även olika medlemmar ur familjen Söderberg, som ju också är släkt med Wallenbergs har ofta varit verksamma i familjen Wallenbergs företag. Just det att man använt sig av folk som faktisk är släkt på ett eller annat sätt har varit ganska typiskt. Bland dessa märks också sådana som Tom Wachtmeister (bror till Ian Wachtmeister och gift med ett barnbarnsbarn till A.O. Wallenberg), Michael Treschow (i sitt första gifte gift med en dotterdotterdotter till häradshövdingen).

Läs mer: Realtid1, Realtid2, AB, Makthavare.se1, Ericsson, Forbes, SVD, Makthavare.se2,
Fokus, NyTeknik1, Affärsvärlden1, Ulf Sourander, Dagens PS1, NyTeknik2, Affärsvärlden2, E24, SDS, Dagens PS2, SR, Affärsvärlden3, Affärsvärlden4, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

44 svar på “Dynastier – familjen Wallenberg”

  1. Pingback: Skandia | Svensson

Kommentarer är stängda.