Bankirfirmorna Kassman och Trägårdh

Bankirfirman KB Kassman, Trägårdh & C:o bildades sannolikt 1909. Innan dess eller samtidigt var delägarna i denna firma också delägare i bankirfirman AB Wessling & Co tillsammans med L. Wessling och W.Ljunggren och därefter en period med all sannolikhet delägare i bägge. Erik Oskar Folke Severin (1879-?) var en av delägarna tillsammans med Gunnar Kassman (1878-1970). Trägårdh var bankiren Folke Trägårdh som dog 1946. Då haed han dock sen länge utträtt ur bankirfirman.

Mellan 1911 och 1915 var Georg Granström (1893-1991) kamrer i bankirfirman som dock redan 1914 tycks ha delats på två firmor, KB Trägårdh & Co och Bankirfirman Gunnar Kassman & Co. 1918 är Severin och P.M. Qvarnström delägare i KB Trädgårdh & Co.

Uppenbart fanns också ett systerföretag, Bankir AB Trädgårdh & Co. Om nu inte detta med bolagsformen är felaktigt i nåt av fallen eller att detta var ett tredje företag med samma ursprung. Eller så är det kanske en senare upplaga av företaget.

I detta företag arbetade bland annat Alf Nobel (1898-1968), son till Hans Olsen (1859-1951) och Esther Wilhelmina Nobel, som i sin tur var dotter till Ludvig Nobel. Hans Olsen arbetade åren 1894-1908 i Naftabolaget Br. Nobel och var norsk generalkonsul i S:t Petersburg 1906-08. 1908 flyttade Hans Olsen till Norge, men kvarstod i styrelsen för Br. Nobel. Han hade en lång rad uppdrag i norska storföretag och banker. Claes Nobel, boende i USA och grundare av The National Society of High School Scholars är son till Alf Nobel.

Indirekt finns det alltså via bankirfirman Trägårdh en koppling mellan Kassman och Ryssland som kanske kan förklara de mellanhavanden Gunnar Kassman senare kom att ha med Sovjet och Sovjets ambassad.

En som var anställd i Bankirfirman Gunnar Kassman var musikern och kompositören Helge E Lindberg (1898-1973). Han anställdes 1917 som fondombud, vilket väl betyder att Kassmans firma vid denna tid i enlighet med lagen ägnade sig åt att handla med aktier på börsen. Sannolikt var det väl också 1917 som den ursprungliga firman blev två. Bankirfirman Kassman blev kanske enbart en fondkomissionär eftersom den inte finns upptagen i listor på finansinstitut år 1918.

Gunnar Kassman var gift med sin kusin, Emmy Kassman (1880-?). Hennes far Gustaf Waldemar Kassman (1846-1921) var verksam i företaget Peterson & Lind (senare Gamlebro AB) då han var gift med dottern till företagets ägare.

1920 slutade Lindberg och försörjde sig därefter som musiker. Kassmans bankirfirma gick i konkurs 1921 men denne hade i likhet med andra finansmän deltagit i starten av ett annat finansbolag, AB Kreditinstitutet som väl ska ses som ett av många så kallade emissionsbolag. Gunnar Kassman tycks ha spelat en ledande roll i bolaget och det som kom att bli företagets gebit. Fastighetsspekulation. Eventuellt, kanske till och med sannolikt, var väl Severin och Qvarnström också engagerade i bolaget.

AB Kreditinstitutet övertog 1926 den lyxbostad, det lilla slott, som Gunnar Kassman byggt på Storholmen norr om Lidingö. När AB Kreditinstitutet tog över ägandet av Storholmen inleddes en storskalig exploatering:

Det blev startskottet för omvandlingen av Storholmen från en privat ö med enstaka invånare till en ö med många fritidshusägare. 1924 upprättades en styckningskarta för hela egendomen och året därpå började Kreditinstitutet avsöndra tomter. I mars 1925 registreras de första 125 avsöndringarna av tomter och 1930 fanns 130 bebyggda fastigheter, främst för sommarboende. Ägarna skänkte viss mark för allmänna platser såsom vägar, bryggor och väntpaviljonger men i regel gick tomterna ända ner till vattnet. Därmed blev nästan hela ön privat mark där allmänheten inte kunde lägga till med båt eller bada.

Under 1930-talet omvandlades Kassmans villa till pensionat. När andra världskriget bröt ut hyrdes huset ut till Sovjets ambassad för att användas som sommarnöje av ambassadören Aleksandra Kollontaj. Under denna tid vansköttes både själva villan och trädgården och år 1949 sålde Gunnar Kassman fastigheten till apotekaren Tesch. Köpet gick dock tillbaka redan samma år efter det att en läkare bedömt Tesch som sinnesförvirrad. På 1950-talet stod villan mestadels tom och både huset och trädgården förföll ytterligare. 1962 såldes fastigheten till fabrikören Ingvar Frithiof som med sin familj använde villan som sommarbostad under drygt 30 år.

AB Kreditinstitutet tycks ha varit flitigt i farten för denna typ av fastighetsköp och avstyckning och exploatering. Sannolikt gjorde stora vinster på detta. Förutom Storholmen kan också Nora i Danderyd nämns. Det köptes också 1926. Liknande verksamhet ägande sig även andra finansmän åt under samma tidsepok. Djursholms AB grundades exempelvis 1889 av Henrik Palme, Oscar Ekman, Louis Fraenckel och Emil Egnell. Året innan dess grundade Stockby AB:

År 1888 grundades Stockby AB, som köpte Stockby gård från dödsboet efter ordensbiskopen Tor Frithiof Grafström. Området styckades av till tomter, under namnet Stocksunds villaparker. Stockby AB, som sålde sin första tomt år 1890, leddes av Grafströms svåger Eduard von Horn. KA Wallenberg grundade för sin del Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön som byggde Saltsjöbaden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements