Volvos kris är Göteborgs

Det är precis som SVD skriver, Volvos kris är en kris som drabbar hela Göteborg. Det har avrslats om uppsägningar av omkring 5 000 personer från de två fabrikerna, Fords Volvo Personvagnar i Torslanda och Volvos lastvagnsfabrik i Tuve. Men det är så att säga bara det synligaste avtrycket av krisen inom bilindustrin. Tillfälligt anstäldla har redan fått sluta, på underlevarantörer som IAC och Lear har folk redan fått gå och mer än 1000 konsulter har besked om att de inte kan fortsätta ute på Volvo. Konsultfirmor som Semcon har varslat om avsked. Totalt kommer det hela att handla om att mer än 20 000 människor kommer att förlora jobben i Göteborgsregionen. Till detta kommer alla som förlorar jobben uppe i Trollhättan och Uddevalla.

Samtidigt som göteborgarna oroar sig för sitt fortstta liv, om det kommer att finnas jobb eller inte så har vi också de senaste dagarna kunnat se att överklassen inte bekymrar sig alls. Ett av de överdådigaste och största bröllop staden skådat har stått mellan två överklasspersoner, ett tydligt åskådliggörande av klassamhället.

NU r det ju inte bara en kris för bilindustrin, utan en finanskris. Ja det är en ekonomisk kris kombinerat med en kris för klimatet. En total kris för kapitalismen het enkelt. En klassisk spekulations- och överproduktionskris av smam sort på 1920- och 1930-talet. Lösningarna är dock inte helt enkla. Det går inte som då att låta alla arbetslösa bygga vägar i statens regi. För det är dåligt för klimatet (även om det finns en del som i det längsta förnekar även det uppenbara). Istället så måste kollektivtrafiken byggas ut. I lastvagnsindustrin kan man tänka sig arbetstidsförkortning, att människor delar på jobben. Men i personbilsindustrin behövs förmodligen ett annat tänkande, en planering för annan produktion.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • m96

    Infrastruktur med vägar o annat är alltid bra att bygga ut. Man får ju se längre än just läget idag. Motorvägar är bra satsningar eftersom vi ändå kommer köra el o andra typer av bilar framöver så utsläppen därifrån är ett övergående problem. Ett problem som inte är så stort som många tror heller eftersom människans påverkan av klimatet överdrivits kopiöst.

  • Eller snarare: Världens kris är också Volvos och därmed Göteborgs kris. Det kommer även att bli Stockholms kris så småningom – fast det tror jag inte man har fattat än, i den delen av landet.

  • Pingback: Det svenska klassamhället | Svensson()