Värnplikt eller inget försvar alls

Ska Sverige ha ett försvar så bör vi ha ett värnpliktsfösvar. Det tycks majoriteten av det svenska folket mena enligt en Sifoundersökning som SVD beställt. Inte något svenskt parti har majoritetet bland sina väljare för ett yrkesförsvar. Som vanligt är det svenska folket klokare än våra politiker. Kan vi inte låta alla göra militär värnplikt så kan i införa en civil värnplikt som komplement, med tjänstgöring inom sjukvården, brandväsendet, och beredskapspolisen, i skolor och daghem etc.

Regeringen väljder dock som vanligt att omyndigförklara folket. De har inte förstått hur bra vår politik är säger Sten Tolgfors. Uttalandet känns igen från FRA-debatten. Regeringen har överlag en mycket arrogant inställning till det svesnak folket och de åsikter som finnns bland väljarna.

Svenska folket förstår att det finns problem med ett yrkesförsvar. Som risker för att militären blir en maktapparat i sig, det eventuellt negativa med att kollektiv träning och gemenskap som tidigare berörde alla svenska män inte längre kommer att finnas. Värnplikten (som jag inte gjort) har fungerat socialiserande på många trots att det också funnits många negativa inslag. Mend et stora problemet med yrkesförsvar är att vi får en speciall maktelit med tillgång och kontroll över vapnen i ett samhälle. En maktapparat som ofta får gena intressen och därmed inte alltid följer ett lands intressen. Så verkar det vara överallt där det finns yrkesförsvar.

På tolkskolan menar man dessutom att värnpliktens avskaffande lett/leder till sämre soldater. Med mindre urval får inte mlitärens elitutbildningar tag på de personer man skulle vilja ha.

Som jag ser det är det bättre med inget försvar alls än med yrkesförsvar. Bättre med inget försvar alla än med trupper vars främsta syfte är att sättas in i olika imperialistiska krig. Och var syfte inte i första hand är att försvara Sverige.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • SuneG

    Det är försent. Efter tiotals år av neddragningar och omorganisationer har de som kunde få jobb i det civila lämnat försvaret. Kvar är de mediokra. Läs Karl Ydéns doktorsavhandling ”Kriget och karriärsystemet” vid Göteborgs universitet.

  • För sent? Har man tid att bygga upp ett yrkesförsvar så har man väl tid att bygga upp ett värnpliktsförsvar?

  • En yrkesarmé är definitivt inte att föredra. Benägenheten att ifrågasätta eller desertera minskar drastiskt med ett avskaffande av värnplikten, för att nämna en aspekt.