Ny rättegång – krav från knäckebrödsmiljonären

Carl Lundström, den ende av de fyra dömda i målet mot The Pirate Bay (TPB) som har möjlighet att betala det enorma skadeståndet kräver nu att det ska bli en ny rättegång då han menar att domaren var jävig på grund av dennes medlemsskap i diverse upphovsrättspositiva organisationer. Att domaren dessutom tidigare medverkat i tveksamma tillslag mot internetoperatörer menar jag är ytterligare skäl till att han måste anses vara jävig.

Dessutom så måste rättegången göras om förtroendet för det svenska rättsväsendet inte ska rasa totalt i botten hos stora grupper unga svenskar. Inte bara det, det behövs helt klart reformer som demokratiserar det svenska rättsväsendet och som gör det mindre benäget till och känsligt för vänskapskorruption.

Intressant?
Bloggat: Fridholm, Swartz, Scaber Nestor, Badlands,
Borgarmedia: SVD1, 2, DN1, 2, 3, 4, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  ”Inte bara det, det behövs helt klart reformer som demokratiserar det svenska rättsväsendet och som gör det mindre benäget till och känsligt för vänskapskorruption” säger inlägget. Intressant…

  Om man nu tittar i dokumentet ”Grundsatser Socialistiska Partiet” Finner man följande:

  ”Det överhetspräglade domstolsväsendet ersätts av ett demokratiskt juridiskt system med folkvalda domare och jurys”

  Frågan inställer sig då vad som är den stora skillnaden mellan jurys och vårt nuvarande system med nämndemän. Detta system har sedan medeltid bidraget till att tillföra ”sans och balans” och ”sunt förnuft” till den nödvändiga juridiska prövningen.

  Sedan är frågan hur rättsäkerheten kommer in i bilden. Juridikens uppgift är att utifrån vad som står skrivet i lagen göra en bedömning så att lagen så lång det är möjligt tillämpas lika för alla. Vad skulle då kravet på kompetens vara hos dessa folkvalda domare? Hur skulle man undvika att domare av politiska syften tolkar lagen utifrån den egna ideologin istället utifrån rättsäkerheten?

  Det blir en sammanblandning av juridik och politik som är ytterst olycklig. Politikens uppgift är att stifta lagarna. Juridikens uppgift är att se till att de tillämpas på ett rättsäkert sätt.

  Om lagarna inte fungerar är det politikens uppgift att uppmärksamma detta och ändra lagarna.

 • Anders_S

  TB: Vem har sagt att det är skillnad på nämndemän och jury? Ingen vad jag vet. Däremot kanske man ska diskutera hur nämndemän tillsätts. Och hur domare tillsätts, vilket är det viktiga problemet.

 • Helt klart måste rättegången gå om.
  Fast att den överhuvudtaget blev av och med dessa STORA straffpåföljder har skadat förtroende för rättsväsendet i sig.

  /*Länken funkade inte, så jag tog bort den*/ #AS

 • TB

  Jo, nuvarande läge vore det kanske bäst om rättegången görs om. Förtroendet för rättsystemet kan kräva detta.

  Däremot är det ytterst tveksamt om utgången kommer att bli en annan då detta fall avgjorts utifrån de lagar vi har idag. Och från detta perspektiv kan jag inte se att bedömningen varit felaktig.

 • Pingback: Sverige borde kanske fundera på att göra sig själv rättssäkert | Svensson()