Det är klart att arbetslöshet är ett problem och att polistrakasserier kan utlösa upplopp

Syssloslöshet, arbetslöshet och dåliga eller inga förhoppningar inför framtiden är självklart saker om kan få människor och ungdomar att bli förbannade och irriterade. Men det är knappast saker som är direkt utlösande för karavaller och ungdsomsoroligheter. När det gäller utlösande orsaker så är polistrakasserier mot ungdomar och olika former av polis- och myndighetsövergrepp vanligt. Polistrakasserier var exempelvis orsaken när det blev kravaller i Hammarkullen 1997 (kravallerna med anledning av ett nazistmöte var 1994) och missgrepp från myndigheter och polisövergrepp var utlösande orsaker till oroligheterna i Rosengård förra vintern.

Nu verkar ett klantigt polisingripande med övergrepp mot helt oskyldiga människor ha varit en direkt utlösande orsak till stökigheterna i Backa:

Fofo betraktar en polisinsats som utlösande för de senaste dagarnas händelser. Det gäller ett tillslag som gjordes av piketpolisen den 10:e augusti vid 19.20-tiden. Det var ett ingripande, där 14 poliser sägs ha deltagit, flera med automatvapen.
Insatsen skedde utanför servicebutiken vid vändplanen på Blendas gata.
– De drog ut folk som stod och handlade och ställde upp dem mot väggen. Det var nog tio personer. Polisen sade att de bara ville kolla personuppgifter. Enligt vad jag vet var det ingen som blev gripen, säger Fofo.

Enligt Fofo tillhör detta vardagen för ungdomarna i Backa. Och han betraktar det som trakasserier, ”polisen drar alla över en kam”.
Bland de 30 ungdomar som skrivit ihop förklaringen är det, enligt Fofo, tre som har jobb. En av dem är 21-årige Kalle vars sommarjobb tar slut den här veckan.

Förmodligen är ungdomarnas uppgifter sanna. De upplevde polisinsatsen den 10 augusti som aggressiv och provocerande. Som rena trakasserier. Polisen måste lära sig att agera på et vettigt sätt även i de göteborgska förorterna. För väldigt ofta fungerar klantiga polisinsatser och onödiga trakasserier som avtryckare i situationer där det finns ett grundläggande socialt missnöje. Ett socialt missnöje som är baserat på dåliga framtidsutsikter, dåliga möjligheter att få jobb, hög arbetslöshet och dålig tro på samhällets förmåga att leverera trygghet.

Man kan inte heller direkt säga att situationen förbättras av den politik om idag förs i Sverige. Privatiseringar, nedskärningar och ekonomisk kris har skapat en situation där arbetarklassens barn har väldigt små chanser i livet. Bara att få ett första jobb är svårt. I sådana lägen är misslyckade polisingripanden, trakasserier, myndighetsövergrepp och liknande rena dynamiten som kan orsaka stora problem och oroligheter.

Naturligtvis kan en större polisstyrka på plats lösa situationen rent tillfälligt om de uppför sig korrekt och inte trakasserar människor. Men minsta lilla felsteg kan förvärra läget katastrofalt. På sikt innebär det dock ingen lösning (man kan ju exempelvis inte behålla den där för evigt). Endast sociala insatser kan skapa varaktiga lösningar.

Intressant?

Borgarmedia: GP1, 2, 3, SVD, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hans

  Självklart har dessa stackare som bråkar inget eget
  ansvar,tuff barndom som dom kanske haft…
  Sänk ingångslönerna rejält och låt trappan i löne-
  utvecklingen bli brantare,typ Danmark och Holland,
  så kan vi kanske fixa problemet med ungdomsarbetslösheten,
  men enligt Dig är väl det att suga ut folk.
  För många pratar dålig svenska och för en arbetsgivare
  blir det då omöjligt att anställa någon som kostar
  140 kronor i timmen,dyrare röd dag.Hade Du?
  Vänsterns politik har naglat fast utanförskapet men den
  går att komma tillrätta med,kolla i våra grannländer
  där vänstern ser till ungdomarna och inte till sina
  egna förtryckta mallar om politik.

 • ”Förmodligen är ungdomarnas uppgifter sanna.”

  Ja, men så skönt. Om ungdomarna påstår att polisens ingripande handlade om rena trakasserier, så var det så, och du slipper ta reda på den verkliga orsaken. Det måste vara skönt att ha så stabila fördomar att luta sig mot, när det blåser storm.

  Det tragiska är att du inte förstår vilken enorm bevisbörda du sitter med, givet diskrepansen mellan din världsbild och världen. För dig räcker det gott att förmoda.

 • Odalsmannen

  Jobb? Vad vill dessa ungdomar yngre vuxna jobba med?

  Truckförare, vårdpersonal maskinförare. Passa tider, arbeta tillsammans med andra där ut inte får säga något utan en order är en order. Lös uppgiften.

  Bristen på arbete är uppenbar men vill du ha dessa ungdomar som biljettkontrollanter? Väktare eller terminalgubbar?

  De insåg att det inte var något värt att vara gangster för Kumla väntade och vem vill bo i Kumla utom Kumlingarna själva?

 • TB

  Polisen står i vårt samhälles tjänst och har till uppdrag att skydda våra medborgare. Denna uppgift skall givetvis utföras på ett professionellt sätt och finns brister skall dessa åtgärdas.

  Dock kan aldrig någonsin upplopp, vandalisering och bilbränder, där det är uppenbart att även tredje man drabbas, ursäktas. De personer som genomför dessa handlingar bryter mot lagar och regelverk och bör självklart lagföras för detta likväl som felande poliser bör straffas enligt de regelverk som finns.

 • Faster Sven: Men vi har ju sett samma sak gång på gång.
  Hög arbetslöshet tillsammans med polistrakasserier har ledit till upplopp eller rent av uppror i Los Angeles 1992, Paris 2006, Köpenhamn 2007, Grekland 2008/9 osv.

  Vad krävs det för att se ett samband? Du får det som att låta som det är något enormt kontroversiellt som Svensson påstår, men med liten ansträngning och och minimalt följe av nyheterna så ter det sig som självklart.

  Låt mig gissa: du antar istället att röjet i Backa beror på våldspsykopater och huliganer, helt utan koppling till arbetslöshet och utan polisvåld?

 • Pingback: Det har inte varit flera dagars oroligheter i Backa | Svensson()

 • TB, man ska skilja på ursäktas och orsakas. Att orsaken till att upplopp sker kan vara polistrakasserier ursäktar dem inte. Men om man vet orsaken till dem vet man också vad som ska göras för att få dem att upphöra. Sluta trakassera exempelvis.

 • Pingback: Copycats i Tynnered | Svensson()

 • Pingback: Inte bara Göteborg har drabbats av ungdomsoroligheter de senaste dagarna | Svensson()