Malmöpolisen kritiserar Lugna Gatan

Tidigare har göteborgspolisen riktat allvarligt kritik mot Lugna Gatan och dess verksamhet. Nu gör också Malmöpolisen det:

Hersler är chef över närpolisen i city, men fick under onsdagen polismästare Ulf Semperts uppdrag att klargöra myndighetens ställning.

– Vi tar avstånd från deras verksamhet och vill inte ha med dem att göra, säger Bengt Hersler.

– De har ett system som bygger på att de inte anmäler brott som begås eller som man får kännedom om till polis eller till sociala myndigheter. Istället säger man att man löser det internt.

– Det må vara logiskt för Lugna gatan men får till följd att ett alternativt rättssystem växer fram. Det här interna rättssystemet bidrar till en tysthet i samhället. Och tysthet är ju det som polisen arbetar emot. Vi vill att folk anmäler.

Hersler säger att det är fel att beskriva det som att samarbetet mellan polis och Lugna gatan upphör: Det har aldrig funnits något.

Lugna Gatans verksamhet är uppbyggd på samma sätt som ett gangstergäng. Problem tas om hand internt, inget rapporteras utåt. Ordning (i skolor etc) upprätthålls med hot om våld och liknande metoder. Många människor inom Lugna Gatan är misstänkta för brott. Det finns som jag ser det ingen som helt anledning för samhället att finansiera en verksamhet av Lugna Gatans typ. För det är att finansiera ett alternativt rättssystem. Ett sådant samhälle är ett maffiasamhälle. Varför ska våra skattepengar användas för att skapa det?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements