Frihamnen

Att bebygga Frihamnen är som jag ser det helt förknippat med hur det blir dem den nya Götaälvbron som måste byggas. På stadsidan kommer den att gå lite öster om dagens bro och via en förbindelse över jänvägsbangården anknyta direkt till Allén vid eller söder om Polhemsplatsen. Mer om det en annan gång.

På Hisingssidan kommer en ny bro förmodligen att få sitt fäste ungefär den nuvarande bron slutar. När den nya bron står färdig är det dags att bebygga Frihamnen och förtäta Ringön. På Ringön ska man låte smpåindustriera och kontor vara kvar, men bygga bostaäder på de många tomma ytor som finns. En förtätning som ger en blandstad automatiskt alltså. Frihamnen bör ses som en del av samma projekt. I Frihamnen bör man bygga en kvarterstad med genomfartsgator, småbåtshamnar, verksamhetslokaler, kontorslokaler och annat i en blandad bebyggelse. Spårvägen som ska gå till Lindholmen och Eriksberg kan gå genom Frihamnsområdet från centrala staden över den nya bron.

Då slipper man det problem som skulle uppstått om man skulle dragit den nya spårvägen från Hjalmar-Brantingsplatsen. Däremot bör det konstruears ett spår så att spårvagnar som komemr från Biskopsgårdslinjen, Bräckelinjen (som naturligtvis måste återskapas) och den nya Backalinjen kan köra längs med norr älvstranden via Frihamnen och Lundbyvass också. I Lindholmen bör man bygga en spårvägstunnel till södra sidan av älven och Stigberget. Exakt var den bör komma ut kan vi lämna därhäns tills vidare. En spårväg som anknyter till de andra kan också dras via huvudgatan på Ringön, där det tidigare funnits järnvägsspår och sedan fortsätta genom viadukten under Bohusbanan och ut i Tingstads, Backadalens och Bäckebols industriområden.

Ringön och Frihamnen kopplas ihop genom området under den nya bron där olika aktivitetsytor och/eller småindustrilokaler kan anläggas längs med gator som kopplar ihop områdena.

Däremot ser jag inte Frihamnen som ett lämpligt område för en skyskrapebebyggelse. Det skulle förstöra utseendet på och bilden av det centrala gamla 1600-talsaktiga Göteborg med 1800-tals och 1900-tals hus. Vill man bygga en storstadslik höghusstad någon stans i Göteborg tycker jag istället att det lämpligaste området är Mölndalsåns dalgång och runt Mölndalsvägen. Det är ett område som naturligt anknyter till Mässområdet och Gårda där det redan finns en del höghus.

Intressant?
Läs mer: Centrala Älvstaden, Älvstranden utvecklas, Underbara underbana,
Borgarmedia: GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Michael

    Skyskrapeområdet eller ”Göteborgs Manhattan” tycker jag för min del ska ligga på Lundbystrand, dels för att det blir en fantastisk utsikt över city, dels för att älven gör en sväng runt vilket innebär att stadsdelen hamnar ”mitt-i-älven” med glittrande vatten runt om, dels den kommer inte att störa omkringliggande bostadshus, dels det behövs arbetsplatser i området, dels ligger det väldigt nära city. Kollektivtrafik med passagerarfärjor skapar liv på älven, trevligt sätt att förflytta sig på, lätta att flytta vid behov.
    Förutsättningen är väl att det extremt fula varvet försvinner.