Stöd återuppbyggnaden på Haiti!

Det är ett steg i rätt riktning när några av de rikaste och mäktigaste länderna i världen, G7-länderna nu har bestämt sig för att avskriva Haitis skulder. Den typen av åtgärder kan underlätta återuppbyggnad av ett land som i århundraden sugits ut och våldtagits av den rika världen. Men Haitis stora skulder är till världsbanken och interamerikanska utvecklingsbanken och det är av stor betydelse att även dessa institutioner skriver av skulderna.

Men det behövs också stöd till återuppbyggnaden. En bra sätt är att ge stöd till den kampanj som Latinamerikagrupperna startat till förmån för Via Campesina.

Som så många gånger tidigare är det de fattigaste som drabbas hårdast vid naturkatastrofer. Haiti var redan innan jordbävningen ett av världens fattigaste länder, och det vilar ett tungt moraliskt ansvar på alla världens länder att bidra till katastrofhjälp och återuppbyggnad av landet. En avskrivning av Haitis skulder till IMF, Världsbanken och andra stater borde vara självklart.

Haitis folk har en stolt historia, det var den första nationen i Amerika som frigjorde sig från kolonialismen, den första post-koloniala nationen ledda av svarta i världen och den enda nation vars självständighet uppnåtts genom ett framgångsrikt slavuppror.

Latinamerikagrupperna har idag inget samarbete med någon organisation på Haiti och vi har därför ingen möjlighet att själva förmedla stöd till de drabbade. Istället har vi beslutat att öppna vårt 90-konto för stöd till den internationella småbrukarrörelsen Via Campesinas insamling.

Stödet förmedlas via tre olika haitiska folkrörelser, Tet Kole ti Peyizan Ayisyen – TK, Mouvement Paysan de Papaye (MPP) samt Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay (MPNKP). De är alla rörelser för småbrukares rättigheter. Detta är ett stöd till katastrofhjälp, likväl som ett stöd till folkrörelsernas aktiva deltagande i återuppbyggandet av Haiti.

Ge din gåva på pg 90 10 17-4 – skriv “Haiti”

Läs mer om insamlingen på Via Campesinas hemsida.

Intressant?
Bloggat: Uppkäftiga Uppsala, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements