Vanligare med vägtullar och trängselavgifter

I Sverige verkar det som om vägtullar kommer att bli vanligare. I andra länder, som exempelvis Frankrike och USA så har betalning för att får köra på många motorvägar varit legio sen lång tid tillbaka. Det är alltså inget ovanligt med vägavgifter i världen. Det har dock varit ovanligt i Sverige, men ser ut att bli vanligare i framtiden. De ställen där vägavgifter och trängselavgifter diskuterats som en del av finansieringen av nya vägar är:

Trängselskatt:
• Stockholm: Förbifart Stockholm samt regionala vägbyggen
• Göteborg: Västsvenska infrastrukturpaketet
Vägavgift:
• Sundsvall – bro över Sundsvallsfjärden
• Motala – bro över Motalaviken
• Nacka – Skurubron
• Huddinge – Masmolänken
• Norrköping – bro över Motala ström
• Örnsköldsvik – tunnel genom Åsöberget

Förutom trängselavgiften i Stockholm och den beslutade trängselavgiften i Göteborg så finns det idag betalning på ytterligare två svenska vägar. Det är på den nya bron över Svinesund mellan Bohuslän och Norge och på Öresundsbron. Jag har inget emot att vägar, tunnlar och broar finansieras på det sättet, men tycker att trängselavgifterna i de stora städerna ska användas för att finansiera en utbyggnad av kollektivtrafiken. Dvs användas för en satsning på miljövänliga transportmedel.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, DN1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Lasse

  Jag minns en valfilm från socialdemokraterna som pedagogiskt skulle förklara varför socialdemokraterna propagerade för höga skatter. Motiveringen var att vi bland annat skulle kollektivt finansiera sådant som försvaret, sjukvården och vägarna. Vad hände sedan? Jo, man införde vägavgifter samtidigt som man behöll de höga skatterna och kunde på så sätt smyghöja skatterna. Infrastruktur som vägar och järnvägsspår är självklart en statlig angelägenhet som ska bekostas kollektivt.

 • Debattören

  Ang SVD Värmdö säger nej till broavgift (7 febr):
  För hette det skatter. Sen kom det mera rumsrena ordet ‚Äùavgifter‚Äù. Med div tillägg som miljö-, trängsel- och brukar-avgift. ‚ÄùAvgift‚Äù förekommer 13 ggr i artikeln. Och tusen ggr i vår vardag. En bro/väg/miljö/trängsel-avgift brukar börja med 4 kr, utlovad under en försöksperiod. Och när det blir uppenbart att infrastruktursatsningen blir mångdubbelt dyrare ‚Äì då rusar avgifterna iväg och blir permanenta kassakor. Medborgarboskap skall dräneras på sina slantar, då blir de fogliga undersåtar. Kommentar av: Debattören

 • Det kan ju vara rimligt att sånt vi alla har användning av betalas av alla via skatter. Men motorvägar används bara av bilister, varför ska jag betala dem? Vill dom använda en lyx tycker jag att de får betala den själva.

  Vanliga vägar är en annan sak, dem använder alla.

  • Anders_S

   Jan WIklund: Det var en bra distinktion. Den har jag faktiskt inte tänkt på tidigare. Är annan trafik (gång-, cykel-, traktor- osv) än biltrafik förbjuden så kan det betalas med avgift. Annars ska det betalas över skatten.

 • Dessutom är ju motorvägar oöverstigliga barriärer som direkt skadar den trakt de går genom vilket vanliga vägar inte gör. Det motiverar ännu mer att de som inte använder dem inte dessutom ska behöva betala för dem.

 • Shere

  Vägskatter… Vägavgifter ser bra ut på pappret.

  Resultatet kommer snart att man betalar avgift för Varje enskild bro, eller motorväg. I praktiken blir de då ett hot mot samhället. Vi avskaffade avgifter på broar, tullar och kvarnar av en orsak trots allt.

  Om staten verkligen vill ha bort avgaser, förbjud fosilabränsle drivna motorer. Om det är trängsel, kvotera trafiken.