Sabuni har beordrat åsiktsregistrering

Nog för att man vet att Nyamko Sabuni är en islamofob av stora mått, men hennes senaste repressiva och integritetskränkande förslag tar priset då det är ett förslag om åsiktsregistrering av muslimer:

Så sent som i fjol presenterade dessutom Säpo och Brottsförebyggande rådet en rapport som beskriver hur den våldsamma politiska extremismen ser ut. Även om man kan luras att tro att Säpos och Brås rapport nu i princip upprepas, men med inriktning mot våldsbejakande islamistisk extremism är det, enligt vår mening, tydligt att islamistkartläggningen går betydligt längre.

Granskningen av vit makt och den autonoma miljön utgick från den politiska brottslighet som dessa rörelser begått. Det uppdrag som säkerhetspolisen fått nu kan inte tolkas på annat sätt än att det omfattar att även kartlägga en minoritetsgrupps åsikter och åskådningar, som utan att vara kopplade till brott, på något sätt bejakar våldshandlingar begångna av islamistiska skäl. Ett sådant upplägg riskerar att bryta mot såväl rätten till åsiktsfrihet och religionsfrihet som till privatliv.

Kartläggningen blir dessutom ännu mer tveksam med tanke på att svensk rätt inom kort, genom tillägg i terroristlagstiftningen, lär införa inskränkningar i åsikts- och yttrandefriheten genom att kriminalisera uttryck som tolkas som ett förhärligande av terrorhandlingar. Att Säpo-uppdraget saknar definition av islamism och att det fortfarande inte finns en universell definition av begreppet terrorism, gör inte uppgiften mindre komplicerad. För många är fortfarande den enes frihetskämpe den andres terrorist.

Enligt uppdraget ska Säpo beskriva ”radikaliseringsprocessen” fram till våldsbejakande islamistiska miljöer. I uppdraget hänvisar Sabuni till den famösa Rosengårdsrapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö, som Försvarshögskolan tog fram. När regeringen gav Försvarshög- skolan uppdraget gällde det en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsinriktad extremism och radikalisering. Att skaffa kunskap om våldsam extremism oavsett religiöst eller politiskt prefix, föreföll vara en rimlig utgångspunkt. Men när utredarna skred till verket hade uppdraget, i dialog med integrations- och jämställdhetsdepartementet, dramatiskt begränsats till att gälla enbart islamistisk extremism och framför allt processen som långt föregår själva våldsbejakandet.

Nu ska man dock ha klart för sig att Säpo redan registrerar folk på grund av åsikter. Det sker redan nu med muslimer och det sker med vänsterfolk. Historiskt har det dock aldrig skett med högerextremister, trots att dessa förmodligen är väl så lätta att hålla reda på och att det är den enda extremistströmning i Sverige som begår grova och allvarliga brott. 14 politiska mord och dråp från 1999 till 2009.

Utöver detta har högerextremister begått en mängd mord och dråp av icke-politiska skäl också. Högerextremismen är också den enda extremistströmning som har koppling till grovt organiserad brottslighet i Sverige. Personer som tidigare varit kända ledare i högerextrema kretsar är numera kända yrkeskriminella med ledande positioner i gäng som Brödraskapet Wolfpack och Bandidos.

Intressant?
Bloggat: B&P, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements