Misslyckad hjälp förgiftar befolkning

En stor del av de borrade brunnar som man numera tar dricksvatten från i Bangladesh har borrats med hjärlp av pengar från rika länder. Anledning till att man borrade brunnar var att man skulle komma ifrån att använda flodvattnet i Ganges, Bramaputra och andra floder. Användandet av flodvattnet innebar nämligen en del sjukdomar. Men man kan äsga att befolkningen i Bangladesh hamnat ur askan och in i elden. För det vatten som tas upp från de borrade brunnarna innehåller skadliga mängder arsenik. Befolkningen i  Bangladesh blir alltså förgiftade av det vatten som skulle rädda dem från sjukdomar:

Enligt beräkningar, har mellan 35 och 77 miljoner människor varit kroniskt exponerade för arsenik-förorenat vatten, som ett resultat av ett katastrofalt missriktad kampanj på 1970-talet.

Miljontals brunnar borrades då i syfte att ge bybor rent, bakteriefrifritt vatten. Tragiskt nog gick många av brunnarna genom ett grunt skikt av naturligt förekommande arsenik.

[…]

Forskarlaget i USA har mätt arsenikhalterna i dricksvatten och i urinen hos 12 000 invånare i Bangladesh. Efter sex år jämfördes arsenikexponeringen med dödstalen. Resultatet är att bland de 25 procenten med den högsta arsenikexponeringen ökade risken att dö under de sex åren med nästan 70 procent jämfört med dem som hade låga arsenikhalter i urinen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pragmatikern

    Visst är det märkligt att det i vissa biståndsprojekt skall vara så förtvivlat svårt att reda vilka grundförutsättningar som gäller. Detta är nog inte första gången och heller inte den sista.

    Samtidigt visar det väl att naturen är nyckfull och inte alltid låter sig tämjas så lätt. Andra flodprojekt, inte för dricksvatten, men för bevattning har fått förödande konsekvenser i det som idag är Ryssland, med en nästan helt försvunnen Aralsjö. I KIna finns också stora flod- och dammprojekt igång var mänskliga och ekologiska konsekvener nog ingen har överblick över.