Ny skollag – tillbaka till 1950-talet

Den nya skollagen innehåller en del saker som jag absolut tycker är meningslösa, en del som kanske är bra och en del som jag gentligen inte har nån uppfattning om. Men sammantaget verkar förslaget till ny skollag innebära en återgång till min barndoms repressiva sorteringsskola. Något som definitivt är negativt och som minskar de underpriviligierades chanser. Bland det som ska finnas i den nya skollagen finns följande förslag:

 • Endast den med rätt examen ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (undantag görs för modersmålslärare och lärare i yrkesämnen på gymnasiet).
 • Skriftliga varningar och tillfälliga avstängningar av elever även i grundskolan.
 • Fritt att ge betygsliknande omdömen från förskoleklass (sexåringar).
 • Omöjligt att läsa upp godkända betyg på Komvux, men fortsatt möjligt att tenta upp dem.
 • Möjligt för föräldrar att överklaga åtgärdsprogram, eller brist på åtgärdsprogram för elever med särskilda behov.
 • Förskolan blir egen skolform.
 • IV-programmet på gymnasiet avskaffas och ersätts av fem introduktionsprogram.

Att det blir omöjligt att läsa upp sina betyg på komvux är negativt för underpriviligierade och en åtgärd som jag heölt klart är emot. Regringen vill föstås statsa på repression och förtryck även i skolan eftersom man gör det på de flesta andra områden så man föreslår skriftliga varningar och avstängningar. Det är förslag som i de flesta fall där de kommer att användas kommer att förvärra för den utsatte eleven. Det innebär en nästan garanterad utslagning av de som det går sämst för i skolan.

När det gäller betygen är jag tveksam, men det är säkerligen ingen katastrof, men inte heller nån egentlig förbättring. Att de enda som kan få fast tjänst ska vara behöriga lärarer låter bra, men det är samtidigt ett problem i förhållande till fakliag avtal och lagar på arbetsmarknaden som jag ser det. Att förskolan blir en egen skolform är bra liksom att IV-programtte avskaffas. Omd en föreslagna lösningen är bra eller inte vet jag inte. Föräldrarna smöjlighetr till at överklaga är också ett bra förslag.

Att Waldorfskolor kan slås ut är för mig ointressant eller egalt. Likgiltigt kan man säga. Jag är för en statlig enhetsskola så på ett sätt så är det kanske bra. Men alla privatskolor (”friskolor”) av religiös natur, som Waldorfskolor faktiskt är, borde försvinna till att börja med. Sen borde egentligen alla privatskolor också försvinna som jag ser det.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Torberg

  För mej är det inte ointressant om Walldorfskolorna slås ut. Jag välkomnar en sådan utveckling. Antroposofin som ligger till grund för allt i Walldorfskolorna är en sällsynt obehaglig religion, som präglar hela undervisningen. Inga skolor ska drivas på religiös grund, det segregerar. Särskilt Walldorf. Antroposofer kallar sin pedagogik, helt bygd på Steiners ”andevetenskap” i början av 1900-talet, för ”kunskapsväg”. Typiskt antroposofsnack. Det är en religion, skapad av teosofen Steiner, och omöjlig att kritisera för de troende eftersom det egentligen är ”andevärldens” sanningar. De är experter på att dupera myndigheter till att missa hela den ockulta grunden, och visar endast fram ytan. T ex av barnen gjorda kalendrar i hämmad färgsättning. Flickrumsfärger överallt för att inte väcka starka erotiska känslor som kan gör barnen sårbara för onda andars ockupation, trist eurytmi som också är kopplad till andebesvärjelser osv. Allt i antroposofin handlar egentligen om att skydda barnen från onda andar så att reinkarnationerna flyter tryggt.: motviljan mot ”farligt” kritiskt tänkande, auktoritära lärarroller, rädslan för levande känsloliv och rörelsens hela sektperspektiv. Det totala abortförbudet. osv. Osunt. Lägg ner skiten.

  • Anders_S

   Torberg: Vi är egentligen överens.

 • Att man inte ska få tillsvidareanställa lärare utan formell kompetens tycker jag är bra. I synnerhet som många kommuner och friskolor just nu föredrar att anställa icke-behöriga lärare – för att det blir billigare!!! Ger mer vinst åt de privata skolföretagen med andra ord.

  Däremot är det vanvett att riva möjligheten att komma igen via Komvux. Det gör utslagningen av unga människor mycket effektiv och är en typiskt reaktionär politik – skomakare bliv vid din läst!

  Undrar vad Björklund själv hade för betyg i skolan. Åtminstone när jag var ung var det allmänt känt att den som hade usla studentbetyg ju alltid kunde bli yrkesmilitär.

 • Mia_B

  Jag tycker det finns en hel del orsaker till att de borde rösta nej på måndag och jobba vidare på vissa saker.
  Bland annat dessa:

  1. Regeringens förslag till ny skollag har så många brister att det inte borde ha lämnats över i nuvarande skick. Det anser Lagrådet, som också varnar för att förslaget kan strida mot grundlagen. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagradet-sagar-nya-skollagen-1.1054248)

  2. Man vill i princip förbjuda hemundervisning /*påstående utan källa, borttaget*/ #AS Mindre valfrihet med andra ord.

  3. Elever med funktionsnedsättning är många gånger i behov av särskilt stöd i undervisningen. Den nya skollagen anger att sådant stöd endast måste ges upp till nivån ‚Äùgodkänd‚Äù ‚Äì en oacceptabel försämring av skollagen.
  Detta innebär till exempel att för en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkänd nivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in.

  4. Förslagen till ny skollag och ny lärarutbildning innehåller tvingande delar som hotar waldorfpedagogikens existens och framtid i Sverige. Skolverket har kontinuerligt granskat utbildningen och alltid funnit att waldorfskolan lever upp till deras krav. Elever som genomgått waldorfskola går vidare till akademiska utbildningar i minst lika stor utsträckning som andra elever. Waldorfelever klarar sig också lika bra och bättre än genomsnittet i nationella proven i nionde klass – waldorfskolan är alltså ett fullgott alternativ till en kommunal skola.

  5. Ett annat av förslagen är att man inte längre ska kunna läsa upp sina gymnasiebetyg på Komvux utan istället tvingas till att studera ett extra år.

  6. Förskolan blir en egen skolform. (Steget mot en obligatorisk förskola?)

  7.Förslaget till ny skollag är i vissa delar för detaljreglerat och borde i högre utsträckning fokuseras på de mål som ska nås, inte vägen dit.

  8. De kriterier som föreslås för att godkänna nya ansökningar är inte acceptabla. Etablering av en bra friskola, som ger ett gott alternativ för eleverna och som förbättrar skolväsendet i kommunen ifråga, kan stoppas av det enda skälet att skolan är så bra att den riskerar skapa konkurrensproblem för kommunala skolor.

  • Anders_S

   Mia_B: Att Waldorfskolorna försvinner om de inte skaffar sig behöriga lärare är bara bra. På sikt borde naturligtvis alla religiösa skolor stängas liksom alla privatskolor. Det ökar ojämlikheten och segregationen i samhället. Det gör självklart också hemundervisning. Alltås är det bar om sådant inte är tillåtet. Att förskolan får högre status är naturligtvis bra.

 • Tinky

  det jag reagerade på är just att det påstås hota waldorfskolorna – hurdå?Är det helt omöjligt att läsa en vanlig lärarutbildning och sedan lägga sig till med waldorfpedagogik? Inte för att jag på något sett stöder dessa halvreligiösa propagandaskolor. saxat från artikeln i SvD: ”På svarta tavlan har de målat två bilder: En är färgglad och harmonisk, den ska symbolisera deras Waldorfskola. Den andra bilden föreställer ett grått, mörkt hus, omgivet av blixtar ‚Äì‚Äùkommunal gymnasieskola‚Äù står det på fasaden.”

  hej propaganda.

  Att man inte ska få läsa upp betygen på Komvux tycker jag är vansinnigt. Det tar ingen hänsyn till att man i tonåren när man förväntas prestera som bäst, och att det då är ganska normalt att inte ha en hundraprocentigt ”korrekt” prioriteringsförmåga.

  Däremot är jag faktiskt för varningar och avstängningar. Ja, jag ska förklara varför. Skolan, som jag minns det från ett elevperspektiv, hade en ljudnivå som ofta var olidligt och som elev sitter man där och är medveten om att läraren knappt har rätt att säga ifrån. I mellanstadiet var min klass mer eller mindre en orsak till att vår lärare fick en hjärtattack i klassrummet pga stress. Man kan i stort sett sitta i klassrummet och ta emot telefonsamtal på mobiltelefonen under pågående lektion utan att lärare har någon direkt makt till någon som helst påföljd – orkar man ignorera en tillsägelse och föräldrarna inte bryr sig så finns det inga konsekvenser. Läraren får inte ta telefonen ifrån dig eller säga åt dig att lämna klassrummet! De får knappt ens bryta upp slagsmål utan att riskera bli åtalade för något. Och nej, jag menar inte att man ska bli avstängd för småsaker som att prata i telefonen under lektionstid, det ska krävas betydligt grövre saker. Det jag vill påtala är frånvaron av konsekvenser. Har man oturen att få en klasskonstellation som är svårhanterad så blir lärare, såväl som både elever och undervisning lidande.

  När jag började studera i England var det…. det bästa. Någonsin. Det var tyst, det fanns studiero. I stort sett inget var nedklottrat. Där finns varningar och avstängningar, men det tillämpades i stort sett aldrig – det behövdes sällan. Ett av de få fall jag hörde talas om när jag var där var en elev som sålt cannabis på skolgården – inte så värst förvånande att det blev en tillfällig avstängning (och naturligtvis kopplades polis in). Men *rädd* för lärarna var ingen, för avstängning var inget man tillämpade i onödan. Strukturerat, enkelt, skönt. Och detta säger jag som elev.

  sidonot: ja, jag är ung och lärarutbildad. tjoho.

 • Mia_B

  Fast en likvärdig utbildning, vad menar man med det?

  ”Lpo94:
  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet
  den anordnas (1 kap. 2 §).
  Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär
  inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas
  lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar
  att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter
  att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”

  http://www.skolanarviktig.se/Likvardigskola.pdf

  Målat måste ju vara att vi vill ge alla våra barn den bästa chansen till att uppnå sin fulla potential som den unika individ just det barnet är.
  Det måste finnas olika alternativ för att kunna jämföra dessa och för att allt inte passar alla.
  Folkpartiet vill ha många friskolor och många alternativ, så länge de lär ut exakt samma sak och på samma sätt tycks det.

  I USA har det prövat samma väg ungefär som Sverige nu verkar vilja anamma: Fler nationella prov och tuffa tag, mindre ”flum”. Tyvärr verkar det bara ha blivit värre.

  Lusten till att lära kvävs när det bara handlar om att prestera i prov…

 • Pingback: Maria Abrahamsson löjlar sig för att vinna språklig terräng bland ”vanligt folk” | Nemokrati()