Minskat antal anmälda brott

Antalet anmälda brott har i skuggan av medias sedvanliga sommarrubriker om ”skenande brottslighet” minskat det senaste året. Den störst ökningen står Gotland för, det är dock ett enda brottsärende som resulterat i 400 anmälningar som står för huvuddelen av den ökningen. Stockholm har flest brott per invånare. Säkerligen i grunden beoende på större klyftor mellan människor och sämre social kontroll.

Och därmed har vi också slått huvudet på spiken när det gäller svensk kriminalstatistik och internationella jämförelser. För i de flesta länder hade det ärendet blivit ett anmält brott i statistiken. I Sverige blir det 400 anmälda brott för ett och samma ärende. På samma sätt är det med mord. Om det i Sverige finns två gärningsmän vid ett mord blir det två brott i anmälningsstatistiken, men bara ett i de flesta länder. Om det i Sverige mördas tre personer vid samma tillfälle blir det tre brott i anmälningsstatistiken, men i de flesta länder blri det bara ett brott.

Som alla förstår blir internationella jämförelser mycket svåra att göra. Nu är dock de allra flesta mord sådana att det bara finns ett offer och en gärningsman så internationella jämförelser för mord blir ändå gansk hyfsat bra. Fast svensk kriminalstatistik är behäfat med ytterligare underligheter, antalet anmälda mord är långt fler än antalet utförda mord. Dessa överanmälningar görs i huvudsak av polisen själva och dte kan röa sig om naturliga dödsfall som verkar mystiska, självmord som inte är helt säkra självmord, olyckor som verkar konstiga osv.

Totalt är det cirka 90 fall av mord per år i Sverige. Det är cirka 1 per 100 000 invånare. Detta mått kallas mordfrekvensen. Endast de andra nordiska länderna ligger lika lågt (med undantag av Finland där det är 4 per 100 000 invånare) så länge vi enbrtt tittar på rika länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements