Europatanken gammal

Boknytt
Europeiska urkunder
Ambjörnsson & Eriksson
Natur och Kultur

Europatanken gammal

Fy, vilken trist EU-debatt vi har. Själv är jag kritisk men trött på allt negativt nejsägande. Vad är det positiva ja-alternativet till unionen? Och vad händer om vi vänder Bryssel ryggen? Jo, då startar en ny in–i–EU–kampanj. Ska vi så hålla på att gå in och ut ur den europeiska gemenskapen alltefter opinionsläget?

Som boken Europeiska urkunder visar är Europatanken hundratals år äldre än EU. Och många tankar vi tror är nya är väldigt gamla, visar boken. Den påvisar också hur gamla europeiska samhörighetskänslor är. Även om boken gärna hade kunnat kortats och renodlats på just det temat (ner till 100 av de 300 sidorna).

Europa finns som ”samhörighetsyta” – liksom landskapen/länen. Varför inte sluta diskutera typ om vi ska ha EU eller de nya regionala länsdemokratierna – eller inte. Lägg hellre diskussionen på hur mycket demokratisk makt som bör ligga på de olika nivåerna byalag/stadsdel, kommun, region, nation, kontinent/Europa, världen. Vore inte det mer konstruktivt?

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Europatanken är gammal. Gammal är också tanken om att de andra europeiska länderna är våra fiender och som ska erövras alt. försvaras mot. Så överhuvudtaget är åldern ointressant. Ser det inte som mer konstruktivt att debattera hur ett sammarbete kan se ut inom EU än hur det kan se ut utanför EU.

  • Anonym

    Varken Sverige eller EUropa är självklarheter. Men nu råkar de finnas. Bättre då att arbeta inom dessa ramar för mer demokrati. Jag är för en kontinental nivå mellan nationalstaten och världen, typ EUropa. Det verkar enklare att jobba inom EUropa än börja om med ett helt nytt Europasamarbete.