Myter ger mening

Boknytt
Myternas historia
Karen Armstrong
Albert Bonniers

Myter ger mening

Karen Armstrong har skrivit ännu en lysande bok. Denna gång sammanfattar hon de mänskliga myternas och religionernas funktion och historia på fullmatade 132 sidor. Jägarnas, böndernas och de första stadsbornas myter följs av axialålderns världsreligioner. Vidare till västlig protestantism och vetenskap som avhelgar och avmystificerar världen.

Men det var kanske inte odelat positivt, eftersom människan av naturen verkar vara en socialt och existentiellt meningssökande varelse – ett behov som myterna tillfredsställde. Idag menar Armstrong att författare/konstnärer delvis fyller mytfunktionen. Samtidigt efterlyser hon ”globalsolidariska” myter. Behovet av nationalmyter nämner hon dock inte.

Hans Norebrink

Läs mer: SDS1, 2, SVD, Knuff, ST, GP,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements