Vilka utsätts för hatbrott och vilka begår dem?

Den senaste hatbrottsrapporten publicerad av Brå under 2016 och behandlar läget år 2015 . Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv vilket innebar ökning jämför med tidigare år. Ökningen kunde till stor del förklaras av ett ökat antal Läs mer…

Advertisements

Något från intet?

Boknytt a universe from nothing Lawrence M. Krauss Simon & Schuster Något från intet? Då och då gör jag ett nedslag i den populärvetenskapliga presentationen av de senaste forskningsresultaten om universums och materian-energins yttersta verklighet. Förra gången var strängteorin på Läs mer…

Islamofobi är ett större problem än islamistisk terrorism

Inte internationellt, men här hemma. På hemmaplan, I Sverige. Här är muslimsk terrorism i stort sett obefintlig. I länder som Pakistan och Irak är den dagligen förekommande. Där är islamistisk terrorism ett problem för befolkningen, för vanligt folk. I Sverige är den Läs mer…

Sionisters språkbruk underblåser antisemitism

Sionister har anammat antisemitismens fixering vid ras och religion. Konsekvensen blir en acceptans för antisemitismens idé om att religion och härkomst förklarar allt. Vi har under några år sett hur ord som antisemitism blivit alltmer vanliga i den offentliga debatten. Sionister använder ordet alltmer i Läs mer…

Det är arbetarklassen som är bortglömd, inte förorten

Del 3 av 4 i serien Den svenska arbetarklassen

Del 3 av 4 i serien Den svenska arbetarklassenVi lever i ett samhällsklimat där klassförtryck och klassfrågor nästan aldrig diskuteras på debattsidorna, och där tystnaden sällan bryts kring maktfördelning och en annan organsiering av samhället. Det är dags att vi säger som Läs mer…

Stödet till SD

Stödet till Sverigedemokraterna ökar samtidigt som forskning visar en tilltagande flyktingvänlighet i Sverige.  Sverigedemokraterna (SD) ligger i opinionsundersökningar idag på mellan 8 och 10% i riket i stort. Tobias Hübinette har i en intressant facebookstatus kommenterat stödet för SD. Jag kommer att citera ur den Läs mer…

Etik, religion och evolution

Boktips Konsten att vara snäll Stefan Einhorn Forum ISBN: 9789172320703 Etik, religion och evolution En bok som pläderar för snällhet låter lite mesigt och blåögt. Men professor Einhorn imponerar i denna lilla lättsmälta, lärorika och inspirerande etikbok. Främst vill jag Läs mer…

Jag vill inte att muslimer ska ha makt eller inflytande!

Jag vill inte att judar ska ha makt eller inflytande! Jag vill inte att kristna ska ha makt eller inflytande! Dvs jag vill inte att religiösa organisationer, starkt troende, fundamentalister etc, oavsett religion, ska ha makt eller inflytande på grund Läs mer…

Det är självklart så att vetenskap och religion går att förena

Religion innebär att man tolkar heliga böcker, heliga skrifter, tester, över generationer berättade föreställningar om världen och hur den ser ut. Tolkningar förändras över tid. Man kan ta bort sånt som inte passar och ta in nya berättelser, man kan Läs mer…

Vilka är det som stöder SD?

Svaret är ganska enkelt. Män. Unga män. Småborgare, dvs småbönder, hantverkare och liknande. Ofta boende i gamla bruksområden, ofta på landet. Inte i de centrala jordbruksbygderna utan ofta i gränstrakterna mellan jordbruksområden och skogsområden. Småbrukare, mångsysslare. Arbetare utan framtidshopp. Det Läs mer…

Felriktad antirasism

Antirasism i all ära, men man måste ha något konstruktivt att komma med också. Och det saknar jag i författaren och kulturskribenten Mattias Hagbergs säkert välmenande debattartikel i Göteborgs-Posten tidigare i höst; ”Rasismen går igen”. Där angriper han det nya forskningsfältet genetisk Läs mer…

Vem kan du tänka dig som granne, arbetskamrat, ingift i släkten…?

Del 7 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 7 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionNär Amanj Aziz ställde denna fråga i sin kandidatuppsats Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion, visade han bilder på de personer som beskrivs. Läs mer…

Är det i konflikt att följa islam och samtidigt vara del av det svenska samhället?

Del 7 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 7 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionDen frågan som kommer från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion. Den är lätt att Läs mer…

På vilket sätt är islam en svensk religion, eller är den det?

Del 6 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 6 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionDen frågan som kommer från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion och är lite knepig. Därför Läs mer…

Finns det grupper som är problematiska, utifrån religion, kultur eller etnicitet i samhället?

Del 4 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 4 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionDetta är en fråga från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion. Den är betydligt svårare att Läs mer…

Hur är en svensk?

Del 2 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Del 2 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktionDen första frågan i en serie frågor om svenskhet, muslimer och religion som ställdes i en uppsats i statsvetenskap vid Högskolan i Väst var Vad betyder svensk för mig? Läs mer…