Kärnkraftshaveri kan förvärra läget i Japan

Jordbävningskatastrofen och tsunamin i Japan illustrerar på ett övertydligt sätt också ett av problemen med kärnkraften. Den risk för stora radioaktiva utsläpp som finns kan innebära att döda zoner som runt Tjernobyl skapas. Zoner där människor inte kan leva under mycket mycket lång tid.

Japan har avancerade tsunaminvarningssystem och kärnkraftverk som stänger av sig automatiskt vid jordbävningar och liknande. Trots detta har man nu allvarliga problem i två japanska kärnkraftsreaktorer som skadats vid jordbävningen och tsunamin. Man har problem med reaktortrycket i Fukushima 2 och har uppmätt höga nivåer av radioaktivitet vid Fukushima 1. Följden har blivit att man evakuerat närmare 50 000 människor från ett område på en mil från kärnkraftverket.

Officiella källor menar dock att farorna inte ska överrivas när det gäller problemen i kärnkraftsreaktorerna medan andra menar att riskerna kan vara större. Eventuellt kan en härdsmälta redan ha ägt rum. Ett allvarligt kärnkraftshaveri kan få tidsmässigt och beboelsemässigt mer långtgående följder för det drabbade området av Japan än jordbävningen och tsunamin, om än inte lika stora skador nu omedelbart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements