Antonov ökar makten i Saab

Redan tidigare var det i praktiken den ryske affärsmannen Vladimir Antonov som kontrollerade Saab. Detta gjorde Antonov genom att han hade lånat ut en stor del av de pengar Spyker och Viktor Muller behövde för att köpa Saab Automobil från GM. Numera har Antonov köpt sportbilsdelen av Spyker och blir en allt större delägare i det som är kvar, bland annat genom sin kompanjon (och trolig bulvan) Brendan O’Toole. Denne äger bolaget Dorwing Solutions som är en av de större delägarna i Spyker Cars NV, Saabs moderbolag. Han är också chef för det Antonovägda bolaget CPP som tillverkar Spykerbilar i England och styrelsemedlem i Convers Group Holding UK.

Min uppfattning är att hela upplägget med Saab-affären, Viktor Muller, Spyker, Antonov osv enbart syftar till att blåsa offentliga institutioner på pengar. När lånen från EIB kvitterats ut kommer pengarna att försvinna spårlöst i härvan av bolag och olika bulvaner. De olika företagen kommer att tömmas på pengar och i slutändan läggs Saab ner. Det blir nog precis som med Rover i Longbridge. Denna uppfattning stärks av att VD:n för Saab, Jan Åke Jonsson, nu slutar företaget.

Intressant?
Borgarmedia: AV1, 2, 3, 4, VA1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements