Att ställa USA till svars innebär att ställa Sverige till svars

När US-amerikanska underrättelsetjänster spionerar på och övervakar folk i Sverige sker det i allmänhet i samarbete med svenska myndigheter. Det handlar om att CIA och deras militära motsvarighet DIA samarbetar med svenska Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, MUST. CIA och DIA samarbetar normalt inte huvudsakligen med Säpo även om många tycks tro det. Det räcker med att läsa Säkerhetstjänstkommissionens och andra utredningar och rapporter om svensk underrättelsetjänst, Hans Abrahamssons bok En delad värld och Göteborgskommitténs utredning om händelserna i Göteborg år 2001 för att inse detta.

Däremot är det vad jag förstå Säpos jobb att avslöja främmande makters spionage i Sverige. På det området kan säkerligen en del samarbete även med utländsk militär (ex DIA) och civil (ex CIA) underrättelsetjänst förekomma. Kontraspionaget handhas nämligen av Säpo och det är därför naturligt att det är Säpo som stoppat ett par CIA-spioners verksamhet i Sverige. Naturligtvis är dessa två bara en del av allt US-amerikanskt övervaknings- och spioneriarbete i Sverige. Avslöjandet av de två har förmodligen inte heller påverkat mängden och vidden av det US-amerikanska spioneriet på något sätt. Utan det pågår förmodligen som vanligt och i oförminskad omfattning. Säkerligen i samarbete med svenska myndigheter (läs MUST) på sedvanligt sätt.

Det betyder att om det hela utreddes noga, om USA ställdes till svars osv så skulle det innebära att detaljer och information om Sveriges egen militära underrättelsetjänst skulle läcka ut. Förmodligen skulle ett så omfattande samarbete med USA avslöjas att det skulle bli en svår politisk belastning för den svenska regeringen. Något sådant kommer inte att ske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements