Ibland måste en mobbad flytta på sig

Det är helt klart att det aldrig är en mobbads fel att den blir mobbad. Skulden ligger alltid hos mobbarna. Det är också så att man kan bli mobbad av många olika orsaker, men alltid är det för att man avviker på något sätt. Det har alltså med mobboffrets sätt att vara eller se ut. Men utan att det är den personens skuld eller fel.

Ofta är den här typen av problem svåra att lösa. Även om de går att åtgärda kan de ta lång tid att lösa. Det betyder att en mobbad, ibland, för sin egen skull, måste flytta på sig. Så är det bara. Även om denna person som jag tidigare påpekat inte har någon som helst skuld till att den blir mobbad.

När jag stött på mobbningsproblem eller liknande saker på arbetsplatser där jag arbetat fackligt  har jag oftast förhandlat fram förändringar för fler inblandade. Detta för att få till stånd en snabb lösning, vilket är bra för den som utsätts för mobbning. Exempelvis kan en sådan lösning ha inneburit att offret få byta skift, men behålla sitt arbete, sin arbetsuppgifter. Mobbaren, eller mobbarna har fått byta avdelning och stanna på ett skift som inte är detsamma som den mobbades. Eller så har mobbaren fått byta både skift och arbetsuppgifter. Nu ska det väl sägas att jag bara haft en 2-3 sådana ärenden under hela min tid som fackligt aktiv, men ett var så allvarligt att det krävde en omedelbar lösning.

I skolan värld kan man därför, om lösningar tar lång tid och den mobbade känner sig tvungen att flytta för sin egen hälsas skull, också besluta om att mobbarna måste flytta. Detta för att skicka en signal om att det inte är okej att mobba. Om bara den mobbade flyttar så blir signalen omvänd.

Intressant?
Bloggat: MMK,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • gertkvist

    Skillnaden är dock att företaget har ingått en avtalsrättslig förbindelse med den anställde, och att produktionen kan störas rejält vid omplaceringar. Skolan har däremot inget avtal med eleverna (även om det vore en bra idé) och kan omplacera mobbare utan att deras skolgång tar större skada.

  • Ja,d et är riktigt. Den skillnaden finns såklart. Men på de mycket stora arbetsplaster där jag arbetat hade den aspekten mycket liten betydelse.