Myrdal i indiskt inbördeskrig

Boknytt
Röd stjärna över Indien
Jan Myrdal
Leopard förlag

Myrdal i indiskt inbördeskrig

Jan Myrdal, 84, ledsagas illegalt in i den indiska djungeln för att besöka och beskriva sina meningsfränder i den växande maoistiska naxalitgerillan. ”Röd stjärna över Indien – Reflektioner när jordens fördömda reser sig” är ännu/även en ohejdad hyllning till den maoistiska kommunism vänsterkämpen vigt sitt liv åt.

Boken är rörig och väl kortfattad – inte en av hans bästa. Främst är den skriven för en vänsterideologisk publik. Men det är ändå en nödvändig bok för den som vill förstå dagens mångfacetterade Indien.

I skuggan av alla hyllningar till Indiens ekonomiska mirakel, som gjort en fjärdedel av befolkningen till medelklass, har den halva av folket som lever i fattigdom av afrikanska mått glömts bort. Speciellt den understa fjärdedelen av det indiska folket som består av daliter (kastlösa) och adivasier (stamfolk).

Dessa fördrivs från sina marker och djungler av godsägare, samt inhemska och utländska företag hungriga efter mark och mineraler. Med hjälp av delar av den indiska statsapparaten mördas, bränns och våldtas de fattigaste. Och dessa reser sig till motvärn – ibland i samarbete med Indiens kommunistparti (maoister).

Bakom Indiens demokratiska fasad pågår ett inbördeskrig i en ”Röd korridor” av konflikt som sträcker sig från norr till söder. Som omfattar nästan hälften av Indiens delstater. Det är Myrdals förtjänst att han kompletterar och balanserar den vanliga vänliga Indienbilden med detta så nedtystade klasskrig.

Med detta sagt har jag som ex-maoist en del kritiska synpunkter på Myrdal och naxalititerna. Andra vänsterorganisationer arbetar fredligt för de fattiga i den parlamentariska demokrati Indien dock är. Motargumentet är den statsterror som sägs riktas mot de naxalitiska fokusgrupperna adivasier och daliter.

Hoppfullt nog finns dialog och fredssamtal, som kanske kan leda till att väpnad kamp kan bytas mot fredlig – precis som skett i grannlandet Nepal med maoistgerillan där. Och (enligt Myrdal!) finns på många tecken på nytänkande bland de hårda, dogmatiska och sekteristiska maoisterna.

Även om partiet tyvärr inte gjort upp med Maotidens förtrycksregim i Kina finns intressanta nya idéer bland naxaliterna: Respekt för etnicitet och kultur. Kritik mot storskalig industrialisering. Decentralisering, kooperativ och självförsörjning. En ny vardagsdemokrati där arbetsdelning och sociala hierarkier bryts ner. Flera ljusglimtar alltså.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, SVD, Pierre Gilly, ArbB, Clarté, Voltaire, Röda Verb, Fria, VFB,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

159 kr hos Adlibris

Advertisements