Färre blåbär i de svenska skogarna

Det blir allt mindre blåbärsris i de svenska skogarna enligt forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Främst är det i Norrland minskningen skett. Där har det varit en minskning på mellan 15 och 20% sen 1993.

Nån orsak till det hela har inte forskarna funnit, men en misstanke är förstås att det har något med det moderna skogsbruket att göra. En kombination av orsaker som kanske all har det moderna skogsbruket som källa kanske. Skogsmaskiner som river upp marken, monokulturella skogar, trädslag som inte hör hemma i Sverige osv. Kanske i kombination med klimatförändringar och förändrat djurliv.

Att det skulle vara nån större fara för den svenska blåbärsskörden och det svenska blåbärsplockandet kan jag dock inte se. Enligt undersökningar plockas enbart 10% av alla blåbär i de svenska skogarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements