Mördare behöver inte vara dåliga vårdnadshavare

Att man mördat betyder inte per automatik att man måste vara en dålig vårdnadshavare för barn eller förälder. Men det betyder inte heller att man per automatik är en bra eller ens en lämplig vårdnadshavare eller förälder. Det är inte rimligt att den förälder som mördat sin partner automatiskt blir ensam vårdnadshavare för barnen efter mordet. Men i fallet med mannen som mördade sin sambo öppen gata i Malmö, inför sina barn, så är det uppenbart felaktigt att han fortfarande är vårdnadshavare för barnen. Barnombudsmannen och barnminister Maria Larsson vill båda ändra på detta:

– Jag tycker att det är bra om man ser över familjerätten med avseende på det här. Begreppet ”barnets bästa” måste få en rejäl innebörd, inte minst i det juridiska förfarandet. ”Barnets bästa” är ett väldigt bra uttryck, men efterlevnaden lämnar fortfarande en del övrigt att önska. Därför finns det skäl att se över olika typer av lagstiftning med avseende på det, säger hon.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vill att det införs en automatisk prövning när en förälder döms för mord av den andra föräldern.

– Idag är det upp till Socialnämnden att väcka talan om att utse en särskild vårdnadshavare. Jag tycker att det ska ske med automatik att man prövar en sådan situation. Det kräver en förändring i lagstiftningen.

Han poängterar att det är själva prövningen som bör automatiseras. Anledningen är att det också finns situationer där en förälder dödat men som har agerat i nödvärn efter att ha varit utsatt av våld under lång tid, där föräldern ändå är den bästa vårdnadshavaren för barnet.

Den ordning som Barnombudsmannen Fredrik Malmbeg föreslår tycker jag verkar rimlig. När någon mördat den person de har barn ihop med bör en automatisk prövning av vem som ska ha vårdnaden göras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Jag kan nog tycka att en mördare som anser att det kvittar för ungarna att se sin mor slaktas med en bajonett har diskvalificerat sig som förälder. Anser att det inte ens ska behöva diskuteras utifall att en mördare som dödar sina barns mor (eller far) ska ha någonting att säga till om barnen.

    • Vi är överens i det konkreta fallet. Men hur gör man om en kvinna som misshandlats i åratal till slut slår ihjäl sin man. Det är som jag ser det inte lika självklart att hon är en olämplig förälder i det läget. Inte heller behöver en gangster som mördat för pengar vara det eller en som fyllemördat (vanligaste typen av mord) var det. De kan förstås vara det, men måste inte vara det. Därför är barnombudsmannens förslag vettigt.

      • Ja jo, när du problematiserar det så så blir det ju inte så självklart 🙂 men i varje fall tycker jag inte att man per automatik ska betraktas som vårdnadshavare i dylika fall. De ska automatiskt förlora vårdnadsrätten. Det måste per automatik utredas innan de återfår den, inte som det tydligen är idag. Så jag håller med att det är ett rimligt och förnuftigt förslag.

        • Helt klart ska det inte vara som idag.