Överdoser och mjältbrand dödar knarkanvändare

I Europa har flera fall där heroinister insjuknat dött i den allvarliga sjukdomen mjältbrand (antrax). Det har skett i Danmark, Tyskland, Frankrike och Skottland. Myndigheterna i Europa är förbryllade över det hela och försöker utreda kopplingen mellan fallen:

Den internationella utredningen av kopplingen mellan fallen i de olika länderna pågår fortfarande. Smittskyddsinstitutet fortsätter att följa situationen tillsammans med Socialstyrelsen och landets smittskyddsenheter. Svensk tull och polis är informerade sedan de tyska mjältbrandsfallen rapporterades i juni. SMI har beredskap för analyser av mjältbrandsbakterier i prover från människa och miljö. Se vidare under diagnostisk analys av mjältbrand.

Mjältbrand smittar inte mellan människor och situationen utgör därför ingen risk för allmänheten.

Men inte bara allvarliga sjukdomar dödar narkotikaanvändare och knarkmissbrukare. Utan även överdoser. Bland heroinister är det en mycket välkänd och vanlig dödsorsak men under senare tid har många unga män dött av droger de köpt på internet. Droger som ännu inte är olagliga i Sverige och som det därför är svårt att stoppa. Totalt har myndigheterna funnit 14 unga män som kanske dött på grund av drogen 5-IT:

Tillverkningen av de amfetamin- och ecstasyliknande kemikalierna sker främst i Kina och det kommer hela tiden ut nya substanser på marknaden. Den nya 5-IT blev känd för bara några veckor sedan efter att Rättsmedicinalverket utfört sammanlagt 14 obduktioner på unga personer som avlidit med misstanke om överdos.

–?Tidigare har man inte kunnat göra analyser eftersom man har saknat verktyg för att spåra substansen. Men då kunde man se att det var så pass många som hade använt 5-IT, säger Anders Persson.

I två av fallen är 5-IT den direkta dödsorsaken, hos de övriga tolv hittades även andra läkemedel och droger. Samtliga var män i 20- till 30-årsåldern. Någon statistik på överdoser och dödsfall av nätdroger finns inte.

Även om folk dör så ska man kanske inte överdriva problemet. Det är inget stort problem, av de 14 döda personer som haft drogen 5-IT i blodet är det trots allt bara 2 som helt säkert dött av just det. Det är dessutom också fullt möjligt att en del av fallen är självmord och inte överdoser. Helt klart är att media överdriver när de i rubrikerna påstår att 14 personer dött av ny nätdrog. Så är nämligen inte fallet.

Självmord är ur samhällssynpunkt ett betydligt större problem än nätdroger. Så kanske ska vi fokusera på hur vi kan agera för att göra människor mindre olyckliga istället för på en massa förbud. Även droganvändning beror ju ofta på att man inte mår bra eller är olycklig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • henkeboys

  Sen kan man ju tillägga att det varannan timme dör en person av alkohol i Sverige. Skulle man göra en rubrik av det så skulle det bli domedagsrubriker i varenda tidning, och där handlar det ändå om en drog som alla tycker är helt ok att använda och som säljs öppet, ofta till barn.

  Den enda slutsats man kan dra om Sveriges narkotikapolitik och förhållningssätt ur de senaste 20 åren blir: Staten VILL att medborgarna skall råka illa ut!

  Det finns ingen annan förklaring till det här vansinnet.

 • Ulf Persson

  Samhället hanterar narkotika på många märkliga sätt, som är felaktiga både ur empatiska och teknokratiska perspektiv. OM man är genuint intresserad av att minska lidandet både för narkomanerna själva och för de många andra människor som drabbas, SÅ kräver man sanning och effektivitet, inte ”politiska sanningar”.

  (Jag rekommenderar alla som är intresserade av narkotikapolitik att läsa vad Björn Johnson skriver, exempelvis ”Metadon på liv och död – en bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige (Studentlitteratur 2005).

  Recension 1

  Recension 2

  Recension 3

  Köp

  Björn är för närvarande verksam vid Malmö högskola, och bloggar på http://stardustsblogg.blogspot.se/)

  Jag själv förespråkar också en vetenskapsbaserad narkotikapolicy men med reaktionära åtgärder inspirerade av Singapore, Kuba och Kanada.

  Många policys i Sverige är repressiva på ett korkat sätt. Eg: Sprutbyte, nolltolerans inom program för metadon och subutex vid återfall.

  @henkeboys: Jag har också undrat över varför narkotikapolitiken är så absurd. Föräldrar till missbrukande barn (eller barn som dött av narkotikamissbruk) är en viktig del av förklaringen. De är engagerade, men brinnande tro leder fel utan kunskap.

  Eg: ”Fråga: Vilken drog är farligast? Svar: Alla droger är farliga. Det går inte att rangordna dessa inbördes.” Det här är bullshit, se On Bullshit, Harry G. Frankfurt. Skribenten bryr sig inte om påståendet är sant eller falskt.

  Som alltid gäller: Love, Truth, Justice.

 • Pingback: Det är inte 14 som dött av nån ny nätdrog | Svensson()