Parlevliet & van der Plas

1949 grundades det nederländska fiskeriföretaget Parlevliet & Van der Plas (PP) av Dirk Parlevliet samt bröderna Dirk van der Plas och Jan van der Plas. Från början var det ett rent fiskahandelsföretag, men på 1950-talet utvecklades verksamheten. 1959 köpte man sin första fiskebåt, Jan Maria. 1967 tog man sin första frystrålare, Annie Hillina, i drift. Företaget startade i Katwijk och har idag sitt huvudkontor i det närliggande Valkenburg.

På 1960-talet startade man också en internationell expansion på fiskerisidan. Redan tidigare hade man dock börjat med fiskhandel i andra länder. 1968 grundade man dotterbolaget Doggerbank Seefischerei GmbH (DSF)  i tyska Bremerhaven och samma år köpte man Mecklenburger Hochseefischerei GmbH (MHF) i Rostock. 2003 byggde man en fiskberedningsfabrik på den tyska ön Rügen, Euro-Baltic Fisch Verarbeitungs GmbH. Närmare bestämt i Sassnitz-Mukran. Totalt har företaget 800 anställda idag och äger några av världens allra största fiskebåtar. Förutom de dotterbolag som redan nämnts äger man också Atlantic High Sea Fishing Company (AHSFC) i Litauen och hälften av UK Fisheries Ltd i Hull i England.

Företaget kontrolleras än idag av familjerna Parlevliet och van der Plas. J. Parlevliet är styrelseordförande, Dirk-Jan Parlevliet VD och Jan van der Plas styrelsemedlem och med i den dagliga ledningen av företaget. Företagets fiskebåtar ägnar sig åt pelagiskt fiske i först hand, men även annat fiske förekommer.

PP äger och bemannar många fiskebåtar, registrerade i en rad olika länder. I Storbritannien äger hälftenägda UK Fisheries självt eller via dotterbolag tre trålare, Arctic Warrior, Marbella och Farnella. H 135 Farnella är på 667 ton, H 711 Marbella är en fabrikstrålare på 2 228 ton och Arctic Warrior en frystrålare på 1 621 ton. De tre båtarna tycks skötas och bemannas av Parlevliet eller nåt av deras dotterbolag. Den andra hälften av aktierna i UK Fisheries Ltd ägs av ett brittiskt dotterbolag till isländska Samherji.

I Tyskland äger dotterbolaget DSF, den stora fabrikstrålaren BX 791 Jan Maria på 7 646 bruttoton och frystrålaren  BX 786 Atlantic Peace på 1 597 ton. MHF äger för sin del frystrålaren ROS 170 Annie Hillina på 1 877 ton, fabrikstrålarna ROS 171 Maartje Theadora på 9 082 ton och ROS 785 Helen Mary på 7 278 ton samt frystrålaren  ROS 786 Gerda Maria på 1 825 ton. Båtarna flyttas ofta runt mellan olika länder och olika dotterbolag och intressebolag.

Hemma i Nederländerna har företaget fabrikstrålarna KW 172 Dirk Diederik på 5 099 ton och KW 174 Annelies Ilena på 14 055 ton. Annelies Ilena är världens största fiskebåt, hade tidigare namnet Atlantic Dawn och ägdes av det irländska bolaget Atlantic Dawn Ltd. I jämförelse med de största flytande fiskfabrikerna är dock Annelies Ilena relativt liten.

I Litauen äger dotterbolaget AHSFC frystrålaren KL 759 Nida på 1 943 ton. Tidgare var också den stora fabrikstrålaren Margiris registrerad i Litauen, men den är numera registrerad i Australien och bär namnet Abel Tasman. Den båten är på 9 499 ton. Anledningen till att Abel Tasman återfinns i Australien är att båten slöt ett avtal om fiske därnere med ett lokalt företag. Det australiska parlamentet har dock efter stora protester stoppat fisket tills vidare:

Parlevliet & Van der Plas expresses its severe disappointment with the Australian Parliament’s decision to block its joint venture with Seafish Tasmania until additional scientific research and a review of the Small Pelagic Fishery Agreement are completed, which could take up to two years.

”We are extremely disappointed with this outcome. This last minute decision disregards scientific data and is inconsistent with the support our joint venture received from the Australian government and AFMA earlier this year. The government has regrettably been led by an ill informed campaign against a specific fishery, resulting in a law that clearly discriminates against foreign investors. We remain confident however that the requested research will reach a favourable conclusion and we will consider our next steps,” says Dirk Parlevliet, CEO of Parlevliet & Van der Plas.

Företaget Seafish Tasmania som Parlevliet samarbetar med i Australien är sannolikt också ägare till fiskebåten Ellidi, registrerad på Komorerna och fiskande utanför Västsahara.

Dessutom äger bolaget KG 14 Næraberg på 3 181 ton och en 40-procentig andel i Trønderbas AS. Næraberg är registrerad på Färöarna och bemannas och sköts av företaget JFK. Trønderbas AS ägs till 60% av familjen Ulsund och äger snörpvads- och flyttrålsbåten NT 500V Trønderbas på 2 213 ton.

När EU hade fiskeavtal med Marocko fiskade många av företagets båtar utanför Västsahara och Marocko. En del av dem har fiskat och fiskar utanför Mauretanien där EU har avtal om fiske. Man delatr även i fiske utanför Peru och Chile. Företaget fiskar blåvitling (kolmule), sill, makrill, hästmakrill, sardiner, sardineller och annan pelagisk fisk såväl som torsk, kolja, sej, uer (större kungsfisk) och annan matfisk som fiskas med bottentrål.

Tillsammans med vad som i praktiken är två andra nederländska fiskeriföretag har Parlevliet en organisation som i först hand är en lobbyorganisation gentemot EU för företagens räkning, Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA). På pappret ser det dock ut som om föreningen har fler medlemmar, men alla de andra företagen är dotterbolag till de tre nederländska företagen. Det ser också ut som om det handlar om fyra nederländska företag, men Jaczon BV och Cornelis Vrolijk Visserij Maatschappij BV är systerbolag med samma ägare. Det tredje företaget bakom PFA är Willem van der Zwan & Zonen BV.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!