Den svenska rasismen – makthavarna del 2

Del 7 av 10 i serien Den svenska rasismen

I ett tidigare inlägg tittade jag på hur invandrare och barn till invandrare är underrepresenterade bland de 100 viktigaste makthavarna och bland de rikaste i Sverige. I de grupperna är invandrare kraftigt underrepresenterade. Men hur ser det ut bland våra förtroendevalda inom politiken. I det fallet ska jag koncentrera mig på regeringen och riksdagen. Annars blir det en för stor uppgift. Riksdagen har 349 ledamöter. I dessa sammanhang ska man också jämför med andelen invandrare som har rösträtt i riksdagsvalet (det innebär att de också måste vara över 18 år) och inte med andelen invandrare.

Först är det lite problem med hur jämförelsen ska göras och låt mig då citera siffror och debatt från valet 2006:

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är andelen invandrare (utrikes födda) ungefär nio procent bland svenskar över 18 år, vilket är åldersgränsen för att få rösta och ställa upp i riksdagsvalet.

I riksdagen valdes det 2002 in fem procent invandrare, enligt samma definition. Man kan alltså säga att andelen invandrare i riksdagen är ungefär hälften så hög som den är i befolkningen.

von Sydow understryker dock att det svenska politiska systemet bygger på åsiktsrepresentativitet, det vill säga att riksdagens sammansättning avspeglar medborgarnas åsikter, inte deras kön, klass, religion, etniska ursprung eller andra sociala egenskaper.

SCB:s statistik visar att invandrare inte är underrepresenterade när partierna nominerar riksdagskandidater, men att de i högre grad än svenskarna slås ut i valen.
– Den huvudsakliga förklaringen är väl att de placeras längre ned på partiernas listor, säger Richard Öhrvall, som är valstatistiker på SCB

Vidare:

I Svenska dagbladet den 22 september skriver Yasmine El Rafie:

” Om den nya riksdagen representerade ett tvärsnitt av Sveriges befolkning skulle 43 av de 349 ledamöterna, eller tolv procent, vara födda utanför Sverige. Det gör den inte – i stället är det bara något dussintal. Tre av dessa politiker kommer från miljöpartiet.”

Jag anser inte att man gynnar invandrarnas sak när man kommer med uppgifter som är felaktiga i grunden. I riksdagsvalet är det nämligen bara 7,3 eller 7,4 procent av de röstberättigade som är invandrare, inte 12 procent. 12 procent är det i kommunal- och landstingsval. Det är en stor skillnad.

De invandrare som röstats in i riksdagen motsvarar 5 procent av riksdagsmandaten. Några riksdagsmän kommer att ingå i regeringen och ersättas av invandrare och då blir procenten lite högre. Jag kan inte se att skillnaden mellan 5 och 7,3 procent skulle vara så signifikativ. Egentligen är det viktigare att diskutera på vilket sätt dessa invalda invandrare i Riksdagen företräder invandrarna och hur de lyckas i riksdagsarbetet.

2 valda invandrare i riksdagen för vänsterpartiet motsvarar 9 procent av mandaten och 3 invandrare i miljöpartiet motsvarar 16 procent. I båda partier är invandrarna bättre representerade än resten av befolkningen. Att socialdemokraterna skulle ha dålig representation är inte alls rätt, då det finns 9 invandrare som valts in och som står för 7 procent av riksdagsmandaten, alltså i nivå med väljarkåren.
Slutsatsen blir att invandrarna procentuellt är väl representerade i oppositionspartierna.

Antalet utlandsfödda efter valet 2010 är 30 (de har missat två personer och listar bara 28, jag har fixat till det):

Moderaterna

Metin Ataseven, Stockholms län (ersättare för Mikael Sandström)
Hanif Bali, Stockholms län
Walburga Habsburg Douglas Södermanlands län
Marta Obminska, Uppsala län
Jessica Polfjärd Västmanlands län
Eliza Roszkowska Öberg Stockholms län
Cecilie Tenfjord-Toftby, Västra Götalands läns södra
Abdirizak Waberi, Göteborgs kommun
Boriana Åberg, Skåne läns södra

Folkpartiet

Tina Acketoft, Skåne västra
Roger Haddad, Västmanlands län
Ismail Kamil, Uppsala län

Socialdemokraterna

Ibrahim Baylan (personvald) Västerbottens län
Adnan Dibrani, Hallands län
Arhe Hamednaca, Stockholms kommun
Shadiye Heydari, Göteborgs kommun
Yilmaz Kerimo, Stockholms län
Pyry Niemi, Uppsala län
Jasenko Omanovic Västernorrlands län
Raimo Pärssinen Gävleborgs län
Maryam Yazdanfar Stockholms län

Vänsterpartiet

Rossana Dinamarca (personvald) Västra Götalands län
Amineh Kakabaveh, Stockholms kommun
Christina Höj Larsen, Västerbottens län

Miljöpartiet

Jabar Amin, Västerbottens län
Esabelle Dingizian, Stockholms län
Rebwar Hassan, Stockholms kommun
Mehmet Kaplan, Stockholms kommun

Centerpartiet

Abir Al-Sahlani, Stockholms kommun (ersättare för Andreas Carlgren)

Kristdemokraterna

Robert Halef, Stockholms kommun

30 invandrare i riksdagen motsvarar 8,6 % vilket ungefär motsvarar de röstberättigade invandrararnas andel av den rösträttsberättigade befolkningen (det är en obetydlig överrepresentation). Invandrare är alltså  inte underrepresenterade i riksdagen. Däremot så är nog vissa invandrargrupper underrepresenterade, finländare är en sådan grupp som är tydligt underepresenterad. Det beror sannolikt på att flertalet av de finländare som invandrat idag är gamla.Den kristna invandrargruppen syrianer/assyrier verkar  å andra sidan vara överrepresenterad.

Lägst andel invandrare har sverigedemokraterna följt av centerpartiet och kristdemokraterna. Högst andel har vänsterpartiet och miljöpartiet.

Det finns också en rad personer som har två eller en förälder som är invandrare, en del av dessa är:

Anti Avsan, Stockholms län
Gunnar Axén, Östergötlands län
Roza Güclü Hedin, Dalarnas län
Ellen Juntti , Västra Götalands län
Valter Mutt, Göteborgs kommun
Leif Pagrotsky, (personvald) Göteborgs kommun
Kent Ekeroth , Stockholms län

I regeringen finns det en invandrare, Nyamko Sabuni och två personer med en invandrad förälder, Göran Hägglund och Jan Björklund.  Med 24 ministrar så utgör invandrare alltså  4,2% av regeringen. I regeringen är invandrare klart underrepresenterade.

 Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den svenska rasismen – makthavarnaSvensk rasism – diskriminering på bostadsmarknaden >>
Advertisements