Avgiftsfri kollektivtrafik

Del 1 av 2 i serien Avgiftsfri kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är inget man kan kompromissa kring. Den utgör en livsnerv i staden och är en kollektiv angelägenhet, en förutsättning för att stadens ekonomiska och sociala liv ska fungera. Att kollektivtrafiken är för dyr är både ett strukturellt problem och en konkret verklighet för enskilda människor. Det är inte rättvist att en miljonär och en arbetslös betalar lika mycket för att åka kollektivt. Med skattefinansierad, avgiftsfri, kollektivtrafik så betalar var och en lika mycket för kollektivtrafiken sett som andel av lönen. Biljettpriser innebär att fattiga betalar en större andel av lönen än rika. Enligt förmåga som planka.nu skriver är det dock inte, för kommunalskatten är inte progressiv. De rika betalar visserligen mer i pengar, men inte större andel av sin inkomst.

Gratis kollektivtrafik fungerar också i verkligheten. Det har visats genom praktiska exempel i flera städer:

Tallinn blev den första europeiska huvudstaden att införa avgiftsfri kollektivtrafik.
–?Det är nödvändigt för att komma tillrätta med den ökande trafiken, men också ett socialt projekt, för resor är en stor utgift för barnfamiljer, säger Johannes Merilai, som är rådgivare för vice borgmästaren i Tallinn.

[…]

–?Tallinn har tidigare tagit lån för att rusta upp vatten- och avloppsnäten. Nu är de betalda och vi kommer att få in pengar genom avgifter från vatten- och avloppsnätet på cirka tolv miljoner euro. Dessa pengar kommer att användas för att finansiera reformen. Den avgiftsfria kollektivtrafiken gäller för dem som betalar skatt i Tallinn. Vi har också fått en stor inflyttning till följd av detta, så kostnaderna blir marginella, eftersom flera skattebetalare medför ökade intäkter.

Johannes Merilai, rådgivare för vice borgmästaren i Tallinn, menar att det är nödvändigt att göra någonting åt trafiksituationen.

[…]

–?Bussåkandet har ökat med 87 procent i kommunen sedan vi införde avgiftsfri kollektivtrafik, säger samhällsplanerare Sofie Norberg i Avesta kommun.

Avesta kommun med 21?500 invånare styrs av en koalition bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Redan på 1980-talet drev Vänsterpartiet kravet på gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 18 år. Efter valet 2010 kunde förslaget bli verklighet sedan även Socialdemokraterna hade insett fördelarna med avgiftsfri kollektivtrafik.

–?Vi anser, att det är ett viktigt steg för bättre miljö och ökad service för kommuninvånarna, säger Leif Eriksson, som är Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen.

–?80 procent av kommuninvånarna åker bil och vi vill att flera använder sig av kollektivtrafiken. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att var och en åker i sin egen bil, påpekar ordföranden för Vänsterpartiet, Isa Susanne Kenving.

Förutom i Avesta och Tallinn finns det även gratis kollektivtrafik i Kiruna:

År 2010 hade vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Samelistu fått majoritet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet hade 13 procent av rösterna och samlade till medlemsmöte för att få idéer till frågor som partiet skulle driva. Gratis kollektivtrafik var ett krav som mötet enades om. Det var konkret, enkelt att förstå och det berörde många i vardagen.

– Den har både ett tydligt klassperspektiv och ett miljöperspektiv, säger Marie Persson.

Vänsterpartiet fick igenom sitt krav och i augusti 2011 infördes gratis kollektivtrafik för alla invånare i Kiruna. Kortet man får som kirunabo gäller i hela kommunen, så det kan användas också av dem som bor i byarna, långt utanför centrum.

– Jag jobbar mest med medelålders män i gruvan och en del av dem har aldrig åkt annat än bil, berättar Marie Persson, men nu har de också börjat åka buss.

– När man kan få gamla gruvgubbar att ändra beteende så finns det hopp, säger hon och skrattar.

I augusti i år gjordes en första utvärdering av försöket och det visade sig vara så lyckat att projektet förlängdes.

– Det har blivit en succé, säger Marie, resandet med buss har ökat med 70 procent och till en av byarna har det ökat med 120 procent! Vi hade räknat med att det skulle kosta 5 miljoner kronor, men det har bara kostat 3,5. Så det blev också billigare.

I Helsingborg finns det funderingar på gratis kollektivtrafik. Det finns också en del problem med avgiftsfri kollektivtrafik. Det ska jag återkomma till.

Intressant?
Media: HBL, NSK, DN1, 2, 3, VB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series NavigationFör dyrt att ta betalt i kollektivtrafiken? >>
Advertisements