Brott och skattesmiteri på Handels i Stockholm

Handelshögskolan Stockholm

Inte så att det hela ägt rum på Handels utan mer indirekt. En person, Justin Jenk, som anställts som VD för ett dotterbolag, IFL, till Handelshögskolan i Stockholm, har tidigare begått allvarliga ekonomiska brott som brott mot konkurrenslagar och insiderbrott:

Den grekiska finansinspektionen kom fram till att Justin Jenk utnyttjat konfidentiell information och han fick böta 350?000 euro, runt 3 miljoner kronor.

Det kom inte heller fram att ett grekiskt livsmedels­bolag, där Jenk var vd, dömts till mångmiljonböter för brott mot EU:s konkurrenslag.

Han har också använt sig av bulvaner och bulvanföretag i skatteparadiset Guernsey i sin ekonomiska verksamhet i Grekland. Något som inneburit att han inte heller betalt skatt. En klassisk skattesmitare. Företaget Vivartia i vilket han varit engagerad i Grekland är ett av landets största mejeriföretag och landets största livsmedelsföretag. Bolaget har befunnits skyldigt till olaglig kartellbildning och mutbrott för att hålla priserna uppe. Insiderbrottet har begåtts i ett av de bolag som bildade Vivartia, Delta Holdings SA:

En snabb sökning på internet visar att den grekiska motsvarigheten till Finansinspektionen, Greek Capital Market Commission, i augusti 2007 fällde Justin Jenk för att ha handlat med aktier baserat på konfidentiell information. Han påfördes en sanktionsbot på 350.000 euro. Det handlar däremot inte om en dom i ett brottmål.

Enligt sanktionsbeslutet ska Justin Jenk ha handlat med aktier i Delta Holding, ett bolag där han var vd vid tidunkten för affärerna. Han ska ha utnyttjat konfidentiell information om en kommande omstämpling av preferensaktier, enligt beslutet.

Delta var ett av bolagen som senare låg bakom bildandet av grekiska livsmedelsjätten Vivartia. Aktieaffärerna ska enligt grekiska FI ha gjorts genom bolaget Coronex Ltd.

Det är inte känt om sanktionen överklagades eller ledde till andra åtgärder från de grekiska myndigheternas sida. Realtid.se har sökt Justin Jenk för en kommentar utan framgång.

Handelshögskolans rektor Rolf Wolff har inte kommenterat uppgiften om han kände till insiderboten mot Justin Jenk då denne rekryterades till IFL.

Justin Jenk kom närmast från ett jobb på European Resolution Capital Partners, som bland annat haft som uppgift att reda ut Swedbanks trassliga affärer i Baltikum.

Inget av detta, skattesmiteri, insiderbrott, fiffel i företag han var engagerad i, kom fram när hans vän Rolf Wolff, rektor på Handels och styrelseordförande i IFL drev igenom anställningen. Det verkar osannolikt att Wolff inte känt till Jenks hela bakgrund och han anklagas därför för att medvetet ha mörkat Jenks bakgrund för att kunna anställa sin vän. Justin Jenk har fått sparken från sin post efter att det hela avslöjats. Jenk uppges också tidigare ha arbetat på European Resolution Capital.

Idag verkar huvudägaren i Vivartia vara Marfin Investment Group. Ett investmentbolag som hade bankintressen i Cypern (Laiki Bank), Estland, Grekland, Ryssland och många andra länder inklusive en del skatteparadis. Banken på Cypern förstatligades under finanskrisen på ön och dess intressen i andra länder har sålts av. Andra delar av banken har tagits över av Bank of Cyprus medan andra lagts ner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements