Gängmedlemmar placeras på polisutbildningar

Det är lätt att komma in på landets polisutbildningar. Det är aldrig så många sökande som det finns platser och de platser som finns fylls därmed aldrig. Det gör det lätt för kriminella att placera ostraffade och okända personer på polisutbildningarna. Gängmedlemmar placeras på polisutbildningar helt enkelt. Läs mer…

Korrupta poliser – 514 fall på sex år

Korrupta poliser har länge varit ett problem i Sverige. En granskning som DN gjort visar att polismyndigheten under sex åren anmält 514 fall av misstänkta läckor från poliser till kriminella. Av granskningen framgår det att minst 30 poliser har tvingats sluta på grund av läckor till kriminella. Läs mer…

Tredubbling av mutbrottsåtal på tre år

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023. Det är nästan en tredubbling av mutbrottsåtal sen 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Läs mer…

Läkare dömda för mutbrott

Flera läkare dömda för mutbrott vid Attunda tingsrätt. Det handlar bland annat om en f.d. överläkare och verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som dömts för bl.a. grovt tagande av muta i ett stort antal fall till fängelse fyra år, sex andra personer verksamma inom vården och industrin Läs mer…

Korruption ger problem för polisen

Upphandlingssystemen ihop med privatiseringar har lett till ökad korruption i Sverige. Det har också fått faktiskt konsekvenser och har lett till att kriminella vinner upphandlingar inom bland annat, Välfärdsbedrägerier har därmed blivit en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Betydligt viktigare för de kriminella nätverken än narkotika. Läs mer…

Vänsterpartiet och klägget – Jenny Lindahls jobb för Kreab

Vänsterpartiets Jenny Lindahl har tagit jobb på lobbyfirman Kreab. Hon befäster därmed sin roll i att skapa ett samband mellan Vänsterpartiet och klägget. Det har vållat uppståndelse och fått en del att hävda att Vänsterpartiet nu som sista parti blir påverkat av klägget. Läs mer…

Det är regeringen som skapat de minderåriga mördarna

Nedskärningarna och privatiseringarna av skolan har lett till att en mängd elever från dåliga och fattiga uppväxtförhållanden inte klarar skolan och inte får några betyg. De kommer då inte in på högre utbildningar och kan inte heller få arbete. Läs mer…

Chef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala åtalad för mutbrott

En person som under sin tid som verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tillskansade sig belopp på upp mot cirka 4,7 miljoner kronor har nu åtalats. Till grund för åtalet ligger ett omfattande utredningsarbete av nationella anti-korruptionsgruppen vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Läs mer…

Domstolsanställd åtalad för grovt brott mot tystnadsplikt

En domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt i norra Stockholm har åtalats för grovt brott mot tystnadsplikt, brott mot tystnadsplikt, grovt dataintrång och dataintrång av normalgraden. Enligt åtalet har kvinnan förmedlat sekretessbelagd information till en man som ingår i ett kriminellt nätverk i norra Stockholm. Läs mer…

Korruption i det svenska rättsväsendet

Den gångna veckan har det avslöjats två saker som kan vara korruption inom rättsväsendet. I det en fallet handlar det om en anställd på Attunda tingsrätt som läckt information om ärenden med koppling till Nätverk Foxtrot som leds av den man som kalla kurdiska räven. I det fallet är det uppenbar korruption det handlar om.  Läs mer…

Kriminella som kommer över intern polisinfo är vanligt

I samband med informationen om att det kriminella nätverket som går under namnet Nätverk Foxtrot kommit över intern polisinformation påstår media och en del andra att det aldrig skulle ha gått att tänka sig för cirka 10 år sen. Det är ett helt felaktigt påstående som tyder på att journalisterna ifråga är mycket okunniga om den historiska korruptionen i den svenska polisen. Läs mer…

Kurdiska räven har kommit över hemliga polisrapporter

Enligt uppgifter i media har polisen hittat en hemliga interna polisrapport i telefonen hos en gripen person från Bronätverket. Den ska handla om den kriminella verksamheten inom Nätverk Foxtrot och deras allierade i Bronätverket och Zeronätverket. Läs mer…