IT-jättar samarbetar med FBI – är nån förvånad?

De stora US-amerikanska IT-jättarna Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, AOL, Paltalk och Skype ger FBI och NSA tillgång till sina servrar när FBI och NSA vill ha det. Jag är inte ett dugg förvånad. Det är förväntat. Myndigheterna i väst och på andra ställen  skyr sällan några medel när de vill övervaka sina medborgare. Sannolikt är det fler än FBI och NSA som får tillgång till det som de vill ha när de vill ha det. Usa har ju en mängd underrättelse- och säkerhetstjänster med överlappande verksamhet och övervakning. FBI, NSA, DIA, Secret Service, CIA osv.

Telefonsamtal övervakas också. Självklart är det så. Så fungerar det ju i Sverige och har fungerat länge. Även innan dataåldern. Även innan FRA. Som vänsteraktivist är det en självklarhet att man är avlyssnad och kontrollerad. Så nån överraskning är inte avslöjandena om USA och övervakning.

Helt klart är också att den US-amerikanska övervakningen och kontrollen också riktar sig mot personer utanför USA. Något som US-amerikanska myndigheter tycks betrakta som en förmildrande omständighet när de hävdar att det bara handlar om att utlänningar övervakas.

Företagen förnekar att man ger myndigheterna tillgång till de uppgifter som hävdas, men samtidigt uttrycker vissa av företagen sig på ett sätt som ändå gör det hela troligt att de lämnar uppgifter på ett rutinmässigt sätt och inte bara på uppmaning och kring enskilda fall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements