IT-bolag medger att man lämnat ut uppgifter till NSA

Ett antal av de stora IT-företag som anklagats för att ha gett US-amerikanska myndigheter som NSA obegränsad tillgång till sina servrar har erkänt att man lämnat ut material men förnekar att man gett obegränsad tillgång:

Tre av världens största internetföretag försöker av allt att döma distansera sig från USA:s omfattande datainsamling. Google, Microsoft och Facebook gjorde inom loppet av några timmar på tisdagen uttalanden med likalydande innehåll.

De bad USA:s regering om tillstånd att offentliggöra hur många och hur omfattande uppgifter de lämnat ut på begäran av säkerhetstjänsten. Google som var först ut skrev att siffrorna skulle visa att bolaget inte gett amerikanska myndigheter obegränsad tillgång till användardata.

Microsoft sade att större öppenhet om volymer och omfattning skulle hjälpa allmänheten att ”förstå och debattera dessa viktiga frågor”.

Facebook framhöll att bolaget skulle välkomna möjligheten att ge en öppen rapport som skulle ge användare en fullständig bild av vilka uppgifter regeringen begärt ut, och hur Facebook svarat.

Andra företag som exempelvis Apple har totalt förnekat kännedom om PRISM och två av ovan nämnda företag, Facebook och Google, har förnekat att man deltar i PRISM. Av det presenterade materialet har det framgått att antalet människor som skulle kunna tillgång till hemligt material i USA är hela 5 miljoner. Så många har nämligen den säkerhetsklassning som ger dem tillgång. Det bäddar för fler läckor och mer information vad det lider. Allteftersom. Framöver.

Den omfattande US-amerikanska övervakningen av både egna och andra länders medborgare är ett övergrepp och en integritetskränkning. Sannolikt helt i onödan då det troligen är mycket ineffektivt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!