Grundlagsskydda det vi äger tillsammans

De senaste åren har politiker sålt ut stora delar av vår gemensamma egendom.
De har sålt ut skolor och vårdcentraler, apotek och allmännyttans lägenheter.
Listan kan göras lång på sådant som har sålts ut från kommuner, landsting och
stat. Många gånger har dessa privatiseringar skett långt under marknadspris och
ofta har det inneburit att samhällsnyttiga funktioner slagits sönder. Detta i
kombination med att utförsäljningarna är mer eller mindre oåterkalleliga gör det
så allvarligt. För när egendomen väl har sålts ut är det mycket svårt att köpa
tillbaka den. Det som tar flera decennier för det offentliga att bygga upp kan
säljas ut på bara något år.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå.

Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget här

Svensson/Vänsterpartiet

Intressant?
Bloggat: Raving, Bilderblogg, Röda Malmö,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, SR,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements