Rybprominvest

Ett av två holdingbolag som ägs av Vitalij Orlov (majoritetsägare) och Magnus Roth. Det andra är Karat Group. JSC Rybprominvest äger fiskebåtar som fiskar MSC-märkt torsk och kolja i Barents Hav. Fisk som säljs via Ocean Trawlers, ett bolag i Hong Kong som ägs av Magnus Roth och Vitalij Orlov.

Förutom egna båtar är JSC Rybprominvest också ägare till JSC Alternativa som ägr en frystrålare som också fiskar MSC-märkta torsk och kolja i Barents Hav. Sannolikt är också Murmansk Trawl Fleet ägt av Rybprominvest. I Business Week anges att Murmansk Trawl Fleet opererar som ett dotterbolag till CJSC Severny Alliance som i sin tur är dotterbolag till JSC Rybprominvest.

Rybprominvest äger Kapitan Dolgikh på 1 693 ton och Kapitan Gromtsev på 1 565 ton medan Alternativa äger Kapitan Durachenko på 1 928 ton. Tidigare har Alternativa ägt fler båtar men det verkar som de är sålda eller skrotade.

Bakgrunden för Rybprominvest har jag inte riktigt kunnat klarlägga, men det fanns ett statligt ryskt fiskeriföretag vid namn Rybcomflot som var inblandat i diverse underliga affärer på 1990-talet. Det företaget togs över av en man vid namn Vitalij Orlov tillsammans med O. Simonov. Om det är samme Vitalij Orlov som samarbetar med Magnus Roth är oklart.

Kapitan Dolgikh

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!