Egyptisk polis får samma rättigheter som svensk

Den egyptiska militärregimen har låtit meddela att den egyptiska polisen numera har befogenheter att upplösa demonstrationer. Det är en befogenhet som polisen i de flesta länder har. Oavsett om de är diktaturer som Egypten eller demokratier som Sverige. Det hela är naturligtvis en inskränkning av demokratin och i Sverige egentligen ett ingrepp i grundlagens bestämmelser som demonstrationer och åsiktsyttringar som en rättighet.

Inskränkningen av de demokratiska rättigheterna i Sverige har beslutats i demokratisk ordning. Inskränkningarna kan i demokratisk ordning också tas bort. I Egypten är det inte fallet.

I Sverige får polisen upplösa demonstrationer om de orskara störningar för andra funktioner i samhället, om risk för brott föreligger, om brott skett eller av någon annan anledning som polisen hittar på. Det föreligger en mycket stor frihet för polisen i Sverige även om de måste kunna hänvisa till nån paragraf i ordningslagen eller polislagen för att det ska vara lagligt korrekt. i en diktatur som Egypten utgår jag från att polisen kan skita i just den detaljen och bara upplösa demonstrationen. Med våld om så behövs. Våld får den svenska polisen förstås också använda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements