Kritiska poliser isoleras och mobbas

Poliser som uttrycker kritik mot polisen sätt att fungera eller mot polisledningen utsätts ofta för olika typer av organiserade och oorganiserade repressalier:

Sex av tio poliser vågar inte framföra kritik på grund av rädsla för repressalier från ledningen. Det visar en medlemsundersökning från Polisförbundet. P1-Morgons reporter har talat med ett femtontal poliser runtom i landet som alla vittnar om hur de särbehandlats efter att ha framfört kritik. Hör polisen ”Håkan” berätta om när han blev sjukskriven efter en lång tid av repressalier.

Det värsta fall jag hört talas om var i samband med Göteborg 2001 där en polis som i polisförhören vittnade mot sina kollegor i samband med ett fall där fler poliser blev åtalade. Väl i rättssalen tog han tillbaka vittnesmålen på de punkter där det innebar att kollegor kunde identifieras och dömas. Anledningen till hans agerande var att han fått fönster och annat på sitt hus sönderslaget mellan polisförhören och rättegången. Av allt att döma var det andra poliser som stod bakom skadegörelsen. Jag vet också andra poliser som framförde kritik som för en tid fick svårt att arbeta kvar i polishuset på grund av trakasserier från såväl ledning som arbetskamrater.

Det är uppenbart att det inom polisen finns stora mått av osund kåranda och problem med en ledning som inte kan hantera kritik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements