Identitet via konsumtion

Konsumera meraBoktips
Birgitta Johansson (red)
Konsumera mera
Formas
ISBN: 9789154059980

Identitet via konsumtion

I statliga forskningsrådet Formas upplysande pocketboksserie är ”Konsumera mera – dyrköpt lycka” ett måsteköp för världssamhällsmedborgaren. 23 forskare skriver inspirerat om konsumtion versus miljö/klimat etcetera. Rakt på sakfrågan: Det förmoderna samhällets mening, identitet och gemenskap har ersatts med modernitetens existentiella tomhet av atomiserad individualism. För att ersätta vad som gått förlorat överkonsumerar vi för att skaffa identitet på den vägen. Men vi blir inte lyckligare av det. Alltså: Vi måste söka lycka och identitet på andra sätt än att överköpa prylar.

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements