Populär hjärna

NeurofysiologiBoknytt
Lars-Erik Larsson
Neurofysiologi
Studentlitteratur

Populär hjärna

Det finns lika många nervceller i hjärnan som stjärnor i Vintergatan, och de föds och dör faktiskt under hela livet. Det förklarar denna tunga högskolebok om hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Ingen populärvetenskap alltså, men man kan läsa den flera gånger och/eller ha den som uppslagsbok.

Hjärnan är ju allt mer populär och en strid ström av forskning visar dess koppling till beteenden och känslor. Så intressantast är slutkapitlen om emotioner, symboler, medvetande och minne. Boken kan lämpligen kombineras med en bok om neuroanatomi.

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements