Har Monbiot verkligen nog på fötterna?

Med vänsterögon är förstås Monbiots tankar i boken Ur ruinerna : En ny politik för en värld i kris lovvärda, men de kan upplevas lite naiva, snälla, och luddiga. Och har Monbiot verkligen nog på fötterna när han skriver att vi har blivit allt ensammare och olyckligare – förlorade i meningslös konsumism och skräpkultur? Läs mer…

Vi-känslor och slumrande ”rashat”

Rubriken är medvetet tillspetsad. Men så här då: Människan är ett av många sociala samhällsbyggande djur. Vårt samarbete gynnar matanskaffningen, och skyddar individen, familjen, släkten, flocken, gruppen, stammen, klanen, byn, kommunen, bygden, landskapet, ”etnin” och nationen = det vi kollektivt upplever som ”VI”. Läs mer…

Världshistoria med klass, del 2

Som social varelse söker och bildar människan sina olika grupper. Socialiteten sitter i generna, som en del av människans och de andra sociala djurens medfödda natur. Men trots att vi är supersociala visar forskningen att individuell egoism är ungefär lika vanlig hos oss som kollektiv altruism (grupp-osjälviskhet). Läs mer…

Världshistoria med klass, del 1

En svår att förklara Stor Smäll (Big Bang) skapade vårt universum för 14 miljarder år sedan. Därefter uppstod vår galax (stjärngrupp) Vintergatan, som vi kan se under klara nätter. Följt av vårt solsystem med sina sju planeter. Däribland vår egen hemplanet Jorden. Läs mer…

Kosmisk medvetenhet – utan flum

Hur kan död materia skapa medvetenhet? Hur kan så livlösa materiella saker som kvarkar och atomer i slutändan ge upphov till liv, varelser, hjärnor, människor, känslor, tankar, drömmar, moral, hat, kärlek, färgseende, dofter, smärta, samhällsgemenskap, en inre värld av självmedvetande? Läs mer…

Rena raser? Glöm det!

För det första. Som ett vetenskapligt faktum. Förr fanns det andra mänskliga raser. Som neanderthalare, denisovaner och Homo floresiensis (”hobbitar”). Men de överlevde inte. Alla dog ut (eller utkonkurrerades av oss). Idag finns bara kvar vi moderna människor – Homo sapiens. Läs mer…

Klasskamp: Jämlikhet – Ojämlikhet (Hierarki)

Vi människor är sociala sällskapliga flockvarelser av naturen och evolutionen. Vi har ett djupt kollektivt djurarv av socialitet, ”vår-egen-gruppkänsla”, ojämlikhet, rangordning, ”vi-och-dom-tänkande”, social hierarki, revir (territorialitet), samt alfaindivid-dominans. Flockledaren styr och roffar åt sig mer mat för överlevnad, och mer sex för reproduktion – av barn och gener. Läs mer…

Solidaritet byggs av Jäm/Likhet, del 2

Människans natur är social – vi lever i solidarisk/självisk gruppsamvaro, som inte omfattar hela mänskligheten. Hos våra djurförfäder, liksom hos våra nu levande sociala djur dominerar en elit av alfaindivider med makt och ”rikedom” – mer mat och sex. En första djurisk början till diktatur och klassamhälle. Läs mer…

Människonaturen – dikten och sanningen

Ständigt aktuella ”Flugornas herre” (utgiven 1954) spelas nu på Helsingborgs stadsteater. Det är den brittiske romanförfattaren och Nobelpristagaren William Goldings mest berömda bok. Han föddes och dog i Cornwall (1911 – 1993), skrev 25 böcker och blev adlad. Läs mer…

Världens viktigaste oljeväxter

Olja framställs ur en lång rad växter. Några få som exempelvis oljepalm och raps odlas huvudsakligen för tillverkning av olja men de flesta odlas huvudsakligen i annat syfte. Sojabönor används bara i liten utsträckning för oljeproduktion och majs används i mycket begränsad omfattning för oljeproduktion. Läs mer…

Är det skillnad på män och kvinnor?

Alla har en åsikt i den frågan. Här gäller i hög grad Clint Eastwoods kärnfulla uttalande: ”Opinions are like assholes, everyone has one”.

Och starka åsikter. Det finns till och med de som menar att de kroppsliga biologiska könen är ”påhitt”, så kallade sociala konstruktioner. Läs mer…