Även lastbilsförare drabbas av privatiseringar och avregleringar

Enligt Arbetsmiljöverket så ökar arbetsskadorna kraftigt inom transportbranschen. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat drygt 2 000 åkerier över hela Sverige.

Skadorna inom transportbranschen har ökat med 18 procent från 2008 till 2012. Dessutom är man inom transportbranschen jämförelsevis mycket skadeutsatt – 13 skador per 1 000 sysselsatta medan branschsnittet är 6 arbetsskador per 1 000 sysselsatta.

Konkurrensen mellan olika åkerier har skärpts Vid upphandling tas inte tillräcklig hänsyn till personalens arbetsmiljö och arbetstider. Det är en följd av avreglering och privatisering som möjliggjort för osund konkurrens. Prispressen nedåt är kraftig på grund av låga anbud från utländska åkerier som betalar förarna mycket dåligt, eventuellt svart, och dessutom inte följer arbetstids- och arbetsmiljölagar. I förlängningen innebär det att svenska åkerier också måste försämra villkoren för sina anställda. Ingen bryr sig längre om att ha ett fullgott arbetsmiljöarbete.

– Arbetsmiljöverket ser att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet inom transportbranschen utarmas allt mer, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.

Det har också blivit vanligare att förare är egna företagare istället för anställda. Ett sätt att pressa ner lönekostnader och sociala avgifter. Som småföretagare är de enskilda förarna i beroendeställning till större transportföretag eller till speditörer och måste sänka sina priser för att få jobb. Stressen i arbetet ökar därmed.

– Pressade leveranstider får förare att offra sina raster för att ta en extra lastning, eller får dem att lägga på en extra körning under ett nattskift. Arbetsgivarna tummar även rejält på att ge nyanställda introduktion.

De vanligaste skadeorsakerna är att ramla från exempelvis flak eller från lastbryggor, eller snubbla och halka på till exempel is och snö och att förlora kontrollen över sitt fordon.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements